Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


55. HLAVNÍ PRAVIDLO


 1. INTERPRETACE Ve všech případech, kdy se zdá, že interpretace pravidla je nejistá, hráči i rozhodčí by se měli řídit Oficiálními rozhodnutími stran pravidel kroketu (ORLC). Pokud se takto nedospěje ke konečné odpovědi, měli by zachovat ducha a tradice hry a použít interpretace, která je nejvíce v souladu se záměrem pravidel v obdobných případech.

 2. USTANOVENÍ PRO MIMOŘÁDNÉ OKOLNOSTI Následující situace se musí řešit v souladu s Pravidlem 55(c):

  1. záměrné porušování těchto pravidel nebo navádění jiného hráče, aby tak činil; nebo

  2. takové nedodržení těchto pravidel, za které není jinak uložen trest; nebo

  3. situace, kde je Pravidlo 55 prohlášeno za potenciálně relevantní (viz Pravidla 2(b)(1), 2(b)(5), 7(b), 34(a), 50(a) a 51(a)) a je na něj odkazováno; nebo

  4. jakákoli situace, u níž se nezdá, že by byla patřičně pokryta těmito pravidly.

 3. ROZSAH NÁPRAVY Při aplikaci ustanovení pro mimořádné události musí rozhodčí jednat tak, aby se co nejlépe ve věci dosáhlo spravedlnosti. Rozhodnutí, ke kterým dospěje mohou zahrnovat, ale nejsou omezena na, nařízení, že:

  1. se pozice jedné nebo více koulí nebo branek nebo kolíku změní; nebo

  2. je dosaženo jednoho, nebo více bodů, nebo jsou tyto naopak zrušeny; nebo

  3. úder musí být hrán z určítého místa; nebo

  4. určitý hráč bude na tahu; nebo

  5. chyba objevena v reklamační lhůtě nebude odčiněna; nebo

  6. se interference ponechá neopravena; nebo

  7. se znovu nastaví čas v časově omezené hře; nebo

  8. se obnoví možnost hrát jeden, nebo více handicapových tahů (bisques) v handicapové hře; nebo

  9. hráč bude diskvalifikován.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email