Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


48. ROZHODČÍ HRY


 1. HRÁČI JAKO SPOLEČNÍ ROZHODČÍ

  1. V nepřítomnosti rozhodčího in charge hráči působí jako rozhodčí hry a tím získavají povinnosti stejně tak jako práva (viz Pravidlo 48(b)). V deblové hře všichni čtyři hráči působí jako rozhodčí hry.

  2. Hráč není povinen sledovat hru, pokud není strikerem, ale přestává být rozhodčím hry po dobu, kdy jí nesleduje.

 2. URČITÉ POVINNOSTI ROZHODČÍHO HRY Jako rozhodčí hry musí striker okamžitě ohlásit jakoukoli chybu nebo interferenci, o které věří, že se jí dopustil. Obdobně protivník musí ihned přerušit hru v souladu s Pravidlem 23 ve vztahu k jakékoli chybě nebo interferenci, o níž se domnívá, že k ní došlo nebo si ji uvědomil, navzdory tomu, že pro něj může být nevýhodné tak učinit. Dalšími podobnými, ale nikoli téma vyčerpávajícími, příklady jsou:

  1. s výhradou Pravidla 23(b), hráč musí ihned upozornit na chybně umístěný kolíček;

  2. jestliže si protivník všimne, že striker v nejbližší době hodlá opustit kurt v mylné víře, že jeho tah skončil, musí informovat strikera, že musí dokončit svůj tah zahráním dalšího úderu (viz Pravidlo 35(a));

  3. v handicapové hře, jestliže striker ohlásí svůj úmysl hrát handicapový půltah, nebo tah předtím, než odehrál všechny údery, které již měl právo odehrát, protivník ho musí obdobně informovat (viz Pravidlo 37(e));

  4. hráč musí na žádost protivníka poskytnout jakékoli informace týkající se stavu hry (viz Pravidlo 47(b)).

 3. KONZULTOVÁNÍ PROTIVNÍKA Striker musí konzultovat protivníka předtím, než:

  1. pohne koulí v souladu s Pravidlem 34 nebo

  2. zahraje problematický úder aniž by byl zavolal rozhodčího nebo

  3. dočasně odstraní kouli v souladu s Pravidlem 3(c)(2) pokud je tato v kritické pozici nebo

  4. bude testovat jinak než vlastním odhadem okem, zda si koule započítala bod za branku, je v pozici na průjezd brankou, je mimo kurt nebo zda je oprávněn k blokovanému zdvižení.

 4. PROBLEMATICKÉ ÚDERY

  1. Problematický úder je termín, kterým se označuje další strikerův úder jestliže on nebo protivník předpokládá, že o jeho zřejmosti nebo důsledku by se dalo pochybovat. Příklady zahrnují, ale nejsou omezeny na: úder, v němž může dojít k pochybení, pokus o roquet koule v brance, pokus o vykolíkování dalekým úderem a jakýkoli úder, který může způsobit, že koule opustí kurt aniž by striker byl schopen zajistit její následné správné umístění na pomezní čáru do kritické nebo potenciálně kritické pozice.

  2. Pokud striker už nezavolal rozhodčího, musí konzultovat protivníka předtím, než zahraje problematický úder a musí, pokud protivník nesouhlasí s jiným řešením, zařídit, aby byl zvlášť sledován, nejlépe rozhodčím nebo jinou nezávislou osobou, pokud je dostupná, anebo, pokud to není schopen zajistit, protivníkem.

  3. Je strikerovou povinností jednat v tomto ohledu jako první, ale pokud tak opomine učinit, protivník by měl přerušit hru (viz Pravidlo 23(c)(1) a pokud striker nepřestane hrát Pravidlo 32). Nicméně, pokud protivník opomine přerušit hru před úderem, který měl označit jako problematický, nemůže se odvolat v jiné věci než v otázce aplikace pravidel, ale měl by strikerovi připomenout, aby u příštích problematických úderu jednal jako první stran zajištění jejich zvláštního sledování.

  4. K pochybení podle Pravidla 28 dojde, jestliže osoba pozorující úder podle Pravidla 48(d)(2) nebo striker věří, že je pravděpodobnější, že pravidlo bylo porušeno, než že nikoli.

 5. STRIKER JAKO AKTIVNÍ ROZHODČÍ Protivník nesmí doprovázet strikera po kurtu a musí mu umožnit, aby většinu rozhodnutí učinil sám. Jestliže má být nicméně učiněno potenciálně sporné rozhodnutí a protivník je v alespoň tak dobré pozici, aby toto rozhodnutí mohl sám učinit, striker jej musí konzultovat předtím, než bude pokračovat ve hře.

 6. KDYŽ SE NÁZORY HRÁČŮ LIŠÍ Pokud má být koule přemístěna z důvodu nedbalosti hráče, nebo hry, která porušila Pravidlo 7(c), potom ten, který se takovéto nedbalosti dopustil, by měl za normálních okolností přistoupit na stanovisko toho druhého. Pokud je otázkou zda koule byla zasažena nebo se pohnula, obecně je dávána přednost pozitivní odpovědi před negativní. V ostatních případech je obecně preferován názor lépe umístěného hráče. Pokud je přítomen jakýkoli důvěryhodný svědek, hráči by se měli shodnout na tom, že se s ním poradí, aby vyřešili vzájemné rozpory, ale žádný hráč jej nesmí konzultovat bez výslovného souhlasu toho druhého. Každý hráč může požádat, aby rozhodl rozhodčí.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email