Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


53. TURNAJE A ZÁPASY


Na turnajích a v zápasech se navíc použijí následující pravidla.

 1. SOUTĚŽNÍ ŘÁD Pravidla, s výjimkou Pravidla 55 podléhají ustanovením platného Soutěžního řádu vydaného řídícím orgánem v jehož jurisdikcí se turnaj nebo zápas koná.

 2. ROZMĚRY BRANEK

  1. Branky budou připraveny v souladu s podmínkami ohlášenými na danou událost.

  2. Jestliže je tak oznámená v podmínkách pro danou událost, následující ustanovení nahrazuje Pravidlo 35(b).

  3. Má-li hráč podezření, že výsledek úderu, který právě zahrál byl ovlivněn skutečností, že se koule současně dotýkala obou tyček branky, je oprávněn nechat vybavení zkontrolovat a, pokud to bude nutné, upravit, nebo vyměnit. Pokud se zjistí, že se koule opravdu na nějaké ose dotýká obou tyček této branky, může si vybrat, že úder zahraje znovu, za předpokladu, že jeho tah neskončil z jiného důvodu.

 3. PROBLEMATICKÉ ÚDERY Pokud je dostupný, musí být před zahráním problematického úderu a pro rozhodnutí všech sporů vždy zavolán rozhodčí. Pokud i striker i protivník opominou zavolat rozhodčího před vykonáním úderu, který měl protivník označit za problematický, neexistuje možnost odvolání s vyjímkou otázky interpretace pravidel (viz Pravidlo 48(d)(3)).

 4. TESTOVÁNÍ Hráči by měli zavolat rozhodčího, aby provedl jakýkoli test, který normálně provádějí hráči. Během takového testu mají oba hráči právo být na kurtu, aby se dívali, za předpokladu, že nezasahují, a mají právo se odvolat k Turnajovému rozhodčímu, jestliže si myslí, že byl test proveden nesprávně.

 5. OPAKOVANÁ POCHYBENÍ Jestliže si protivník myslí, že se striker opakovaně dopouští pochybení při úderech, které za normálních okolností nevyžadují přítomnost rozhodčího, měl by o tom informovat strikera a zavolat rozhodčího, aby úder nebo sérii úderů sledoval, nebo aby se dočasně ujal rozhodování hry. Striker nemá právo se cítit uražen, vzhledem k tomu, že se hráči mohou upřímně lišit v názoru na to, co je pochybení.

 6. SLEPÁ ULIČKA Hra se dostane do slepé uličky, když ani jeden hráč nehodlá učinit významný pokrok ve hře. Slepé uličky se řeší v souladu s podmínkami ohlášenými pro danou událost a, pokud tomu tak není, podle stanoviska Turnajového rozhodčího.

 7. ČASOVĚ OMEZENÉ HRY

  1. VÍTĚZ Pravidla 4(b) se užije, ale jestliže ani jedna strana nevykolíkovala obě své koule v čase určeném pro hru, hru vyhrává strana, která dosáhla většího počtu bodů ve chvíli, kdy hra skončila v souladu s příslušnými ustanoveními Soutěžního řádu.

  2. ZNOVUNASTAVENÍ ČASU

   1. CHYBY Čas není znovunastaven po objevení chyby, ať už v, nebo po reklamační lhůtě.

   2. INTERFERENCE Čas je znovunastaven jestliže byla interference podle Pravidel 3032 objevena před koncem hry.

  3. HANDICAPOVÁ HRA Pravidla 37(c)(1) se užije, s výhradou jakýchkoli omezení stanovených Soutěžním řádem pro řešení časových limitů.

  4. KONEC TAHU Pravidla 4(e) se užije, s výhradou jakýchkoli omezení stanovených Soutěžním řádem pro řešení časových limitů.

 8. PARALELNÍ HRY Paralelní hry podléhají dalším příslušným ustanovením Soutěžního řádu.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email