Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


KRÁTKÝ KROKET


Krátký kroket je zkrácená verze hry určená primárně pro menší trávníky. S výhradou následujících úprav se použijí pravidla pro handicapovou singlovou hru.

1. KURT

Standardní kurt je obdélník o rozměrech 24 krát 16 yardů. Čtyři vnější branky jsou 4 yardy od přilehlých hranic a dvě vnitřní branky jsou 6 yardů severně a jižně od kolíku.

2. PRŮBĚH

Hra je 14 bodová; 6 branek a kolík (viz Pravidlo 44(c)).

3. HANDICAPOVACÍ SYSTÉM

Při určování, zda je hráč povinen provést jedno nebo více povinných protlačení, nebo oprávněn obdržet jeden nebo více handicapových tahů se vezme ohled na Tabulku handicapů krátkého kroketu, vydávanou čas od času příslušným řídícím orgánem, ve vztahu ke standardnímu handicapu každého hráče. Jsou-li oba hráči oprávněni k obdržení handicapových tahů, použije se pravidel pro plnou handicapovou hru a každý hráč obdrží příslušný počet handicapových tahů uvedený v tabulce.

4. POVINNÁ PROTLAČENÍ (MANDATORY PEELS)

  1. KTERÁKOLI KOULE SMÍ BÝT PROTLAČENA Kterákoli koule strany smí být protlačena (peel) svou partnerskou koulí, aby se to započítalo jako povinné protlačení.

  2. HRA BEZ OPRÁVNĚNÍ Je-li striker v situaci, kdy se počet zbývajících povinných protlačení rovná počtu zbylých bodů za branku pro obě jeho koule, stikerova koule si nezapočítá bod za branku průjezdem branky v pořadí. Pokud po průjezdu branky za těchto okolností striker pokračuje ve hře, jakoby strikerova dosáhla bodu za branku, použije se Pravidla 25 (hraní bez oprávnění).

5. PROTLAČENÍ PROTIVNÍKOVY KOULE

Protivníkova koule může být protlačena bez postihu, s výjimkou toho, že když je protivníkův počet zbývajících povinných protlačení roven počtu zbylých bodů za branku pro obě jeho koule, jeho počet zbývajících povinných protlačení se sníží o jeden za každé protlačení kterékoli z jeho koulí.

 6. VYKOLÍKOVÁNÍ

  1. ŽÁDNÉ VYKOLÍKOVÁNÍ PŘED TÍM, NEŽ SE PARTNERSKÁ KOULE STANE PIRÁTEM Užije se Pravidla 38.

  2. ŽÁDNÉ VYKOLÍKOVÁNÍ PŘED DOKONČENÍM POVINNÝCH PROTLAČENÍ Striker nesmí vykolíkovat strikerovu kouli v úderu, v němž, nebo před nímž nedokončil své poslední povinné protlačení. Pokud tak učiní a odstraní strikerovu kouli z kurtu, užije se Pravidla 30.

  3. ZRUŠENÍ POVINNÝCH PROTLAČENÍ Jestliže striker vykolíkuje protivníkovu kouli ve chvíli, kdy protivník má ještě zbývající povinná protlačení, všechna taková protlačení jsou zrušena.

7. BLOKOVANÉ ZDVIŽENÍ

Pravidla 13 se užije, ale první část Pravidla 13(a) se doplní tak, aby zněla “Pokud je protivník zodpovědný za pozici koule (viz Pravidlo 13(b)) strikerovy strany a tato koule je blokovaná (viz Pravidlo 13(c)) ve vztahu ke své partnerské kouli, nebo, pokud tato byla vykolíkována, ve vztahu ke všem ostatním koulím a současně není v dotyku s jinou koulí, striker může zahájit svůj tah:”


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email