Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


31. CHYBNĚ UMÍSTĚNÉ KOLÍČKY A ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE


 1. OBECNÉ Hráč má právo na odehrání úseku hry znovu, jestliže je před koncem hry zjištěno, že byl uveden v omyl, následkem čehož použil herní strategii, kterou by jinak nepoužil, jako důsledek:

  1. chybně umístěného kolíčku, za jehož umístění nebyl původně odpovědný nebo

  2. chybně umístěné koule, které se týkala interference, kterou on nezpůsobil, nebo jíž bylo pohnuto, aby nedošlo k interferenci nebo

  3. protivníkem podané nepravdivé informace týkající se stavu hry.

 2. NÁPRAVA

  1. Jestliže se hráč úspěšně dožaduje nového odehrání úseku hry, má se zato, že k prvnímu úderu, který by bez uvedení v omyl nezahrál a celé následné hře vůbec nedošlo, všechny body dosažené kteroukoli koulí jsou zrušeny, koule umístěny na právoplatné pozice před prvním úderem a s výhradou Pravidla 31(c) hráč uvedený v omyl pak hraje, používaje jinou herní strategii.

  2. Jestliže první úder byl také prvním úderem tahu, hráč může hrát kteroukoli koulí své strany, kterou mohl právoplatně hrát v prvním úderu tahu.

 3. DŘÍVĚJŠÍ CHYBY Pokud se také zjistí, že reklamační lhůta jedné, nebo více chyb ještě neuplynula, než byl hrán první úder, příslušná pravidla se aplikují, jako by chyba, nebo chyby byly objeveny v danou chvíli.

 4. HERNÍ STRATEGIE Herní strategie je jakékoli taktické rozhodnutí zahrnující, ale nikoli omezeno na, záměr pohnout koulí na určité místo na kurtu, volbu hrát s určitou koulí, vydání souhlasu k nějaké věci, rozhodnutí kolika bodů dosáhnout, opuštění kurtu ve víře, že tah skončil a učinění volby podle Pravidla 28(b) (viz též Pravidlo 37(g) pro handicapovou hru).

 5. POVINNOSTI HRÁČŮ Oba hráči jsou povinni se ujistit, že kolíčky jsou správně umístěny a, s výhradou Pravidel 23(b) a 23(d), musí okamžitě upozornit na jakýkoli špatně umístěný kolíček.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email