Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


52. PARALELNÍ HRA (double-banked games)


  1. OBECNÉ Na kurtu se může hrát více než jedna hra za použití odlišně obarvených sad koulí. Hráči, koule, kolíčky a hole z jedné hry jsou vnějšími činiteli vzhledem ke hře jiné.

  2. PŘEDNOST S výhradou Pravidla 52(c)(2), přednost mají obyčejně hráči v tomto pořadí:

    1. hráč hrající break;

    2. hráč, který se z daného prostoru dostane pravděpodobně nejdříve;

    3. hráč, který nebude žádat, aby se koule z jiné hry markovaly nebo posunovaly.

  3. MARKOVÁNÍ KOULÍ Pokud koule z jiné hry může interferovat s hráčovým dalším úderem:

    1. pokud není v kritické pozici, mělo by se získat povolení hráčů z této jiné hry k jejímu dočasnému odstranění poté, co byla její pozice markována;

    2. pokud je v kritické pozici, hráč by měl za normálních okolností přerušit svůj tah dokud není ze své pozice přesunuta normálním během hry v této jiné hře.

  4. DALŠÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ

    1. Hráči z každé hry by si měly být vědomi průběhu druhé hry, zvláště při vstupu na kurt. Obzvláště by se měli vyhnout překračování čáry předpokládané dráhy koule jiného hráče. Interference koulemi nebo hráči z jiné hry je řešena podle Pravidel 33 a 34.

    2. Všichni hráči by si měli nosit vhodné markery za koule.

    3. V deblové hře by měl být strikerův spoluhráč připraven k markování koulí z kterékoli hry na kurtu.

    4. Hra by za normálních okolností neměla začít před uplynutím pěti minut od začátku jiné hry.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email