Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


34. ZÁSAH DO HRANÍ ÚDERU


 1. INTERFERENCE PROTIVNÍKA NEBO VNĚJŠÍHO ČINITELE Jestliže je výsledek úderu podstatně ovlivněn, protože:

  1. protivník přerušil hru porušujíce 23(d) nebo

  2. se protivník nebo vnější činitel dotknul strikera, kurtu nebo vybavení, s výjimkou koulí,

  a interference je objevena před dalším úderem, stejný úder se zahraje znovu poté, co byly koule umístěny na své právoplatné pozice, z nichž byl úder hrán. Výjimečné případy mohou být řešeny podle Pravidla 55.

 2. PEVNÉ PŘEKÁŽKY A ZMĚNY ÚROVNĚ S výhradou Pravidel 34(e) a 48(c)(1) (konzultace protivníka) jestliže by jakákoli pevná překážka nebo změna úrovně terénu mimo kurt pravděpodobně zasáhla do hraní dalšího úderu, striker smí pohnout koulí ne více než je nutné a to tak, aby bylo možné zaujmout normální postoj a provést volný švih holí.

 3. ZVLÁŠTNÍ POŠKOZENÍ S výhradou Pravidel 34(e) a 48(c)(1) jestliže by zvláštní poškození kurtu pravděpodobně zasáhlo do hraní dalšího úderu, striker smí pohnout s jakoukoli takto ovlivněnou koulí nikoli ke svému prospěchu a ne více, než je nutné, aby se vyhnul poškození. Jako alternativu k posunutí koule se hráči mohou rozhodnout opravit poškození před pokračováním ve hře. Příkladem zvláštního poškození je díra v rohovém bodu, zpátky do země nezasazený, nebo nedokonale zasazený vykopnutý drn, díra po brance, díra po kolíku, přečnívající kořen stromu nebo hubice rozprašovače. Normální překážky nebo díry v průměrném kurtu, jako přirozeným opotřebováním vzniklá jamka v brance, nejsou považovány za zvláštní poškození.

 4. VOLNÉ PŘEKÁŽKY Volné překážky jsou malé předměty, jako např. krtince, větvičky, listy, ořechy, odpadky a podobné věci, které mohou být strikerem kdykoli odstraněny; odstraněny být musí, pokud je pravděpodobné, že by z toho měl striker prospěch v úderu, který se právě chystá zahrát. S výhradou Pravidla 7(b), nejsou volné překážky považovány za vnější činitele.

 5. PŘEMÍSTĚNÍ JINÝCH KOULÍ Pokud je pohnuto koulí podle Pravidel 34(b) nebo 34(c), striker musí také přemístit všechny ostatní koule, které by předvídatelně mohly být ovlivněny dalším úderem tak, aby zachoval jejich vzájemné pozice. Nicméně, koule v kritické pozici by měla být přemístěna pouze za účelem vyhnutí se nespravedlnosti. Jakákoli koule, kterou bylo takto pohnuto a která nebyla ovlivněna následnou hrou, musí být posléze umístěna na místo co nejbližší své původní pozici, jakmile přestane být podstatná pro strikerovu herní strategii, nebo - pokud k tomu dojde dříve - jeho tah skončí.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email