Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


17. BRANKOVÉ A ROQUETOVÉ SITUACE


 1. BRANKA A ROQUET Pokud během úderu strikerova koule ukončí průjezd brankou v pořadí (viz Pravidlo 14(c)) a zasáhne kouli, která byla na začátku úderu mimo zadní stranu branky, použije se následujícího:

  1. Strikerova koule si započítá bod za branku a druhá koule se stane živou před zásahem, takže

  2. s výhradou Pravidel 16(b)(1)(3) dochází také k roquetu.

  3. Toto se aplikuje bez ohledu na to, zda tato koule byla živá před úderem a bez ohledu na skutečné pořadí událostí.
 2. JINÉ PŘÍPADY Jestliže strikerova koule během úderu a před, nebo po ukončení průjezdu branky v pořadí zasáhne kouli ("dotyčnou kouli"), která byla na začátku úderu:

  1. živá a nikoli mimo zadní stranu branky, dochází k roquetování dotyčné koule podle Pravidla 16(b) a má se zato, že strikerova koule nedosáhla bodu za branku, nebo

  2. mrtvá a nikoli mimo zadní stranu branky, k dosažení bodu za branku dochází, ale s výhradou Pravidla 17(c) se má zato, že nedošlo k roquetování dotyčné koule, nebo

  3. v kontaktu se strikerovou koulí, k dosažení bodu za branku dochází, ale s výhradou Pravidla 17(c) se má zato, že nedošlo k roquetování dotyčné koule.

 3. KOULE, KTERÉ SE ZASTAVÍ V KONTAKTU V Pravidlech 17(b)(2) a 17(b)(3), pokud se strikerova koule dostane do klidového stavu a do kontaktu s dotyčnou koulí, tak se má zato, že dotyčnou kouli roquetovala podle Pravidla 16(c)(2)(C).


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email