Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


5. ÚDER A DOBA ÚDERU


 1. ÚDER Úder je strikerův pokus o zásah koule ve hře pomocí hole coby součást tahu, nebo prohlášení, že ponechá kouli tam, kde leží. Úder zahrnuje jakýkoli pohyb koulí ve hře.

 2. DOBA ÚDERU Doba úderu je údobí, kdy může dojít k pochybení podle Pravidla 28(a).

 3. KDY MŮŽE BÝT ÚDER HRÁN Úder nesmí být zahájen dokud předchozí úder neskončil, pokud by to mohlo ovlivnit výsledek kteréhokoli z úderů.

 4. KDY ZAČÍNÁ ÚDER A DOBA ÚDERU Úder i doba úderu začínají, když hůle mine, nebo se přestane dotýkat koule během posledního nápřahu, který striker hodlá učinit před úderem do koule. Pokud je úder proveden bez nápřahu, začíná úder i doba úderu na začátku švihu hole směrem vpřed.

 5. KDY JE ÚDER HRÁN

  1. Jestliže striker poté, co zahájil úder, zastaví, nebo odkloní hůl při úspěšném pokusu o vyhnutí se zásahu koule nebo způsobení pochybení, úder se anuluje a striker smí zahájit nový.

  2. Jinak je úder hrán, když

   1. hůl zasáhne kouli nebo

   2. dojde k pochybení nebo

   3. hůl mine nebo nedospěje ke kouli.

 6. KDY KONČÍ DOBA ÚDERU Doba úderu končí, když striker ukončí svůj úderový postoj. Pokud striker neukončí svůj úderový postoj před hraním dálšího úderu, končí doba úderu tehdy, když začne další úder.

 7. KDY KONČÍ ÚDER Úder končí, když se každá koule, která se v jeho důsledku pohnula, dostane do klidového stavu, opustí kurt, nebo je s ní pohnuto, je zvednuta nebo odstraněna podle Pravidla 15(c) nebo Pravidla 18(a)(2).

 8. JINÝ KONTAKT MEZI HOLÍ A KOULÍ Pokud striker neúmyslně zasáhne kouli před tím, než úder začal, koule je umístěna na svou původní pozici a striker pokračuje v tahu. Hůl smí být použita pro přemístění koulí mezi jednotlivými údery.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email