Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


40. OBECNÉ


  1. PŘEHLED HRY Hra je hrána dvěma stranami, z nichž se každá skládá ze dvou hráčů. Každý hráč smí provádět během hry údery jen do jedné koule, jak se určí prvním úderem zahraným jeho stranou.

  2. POMOC SPOLUHRÁČI S výhradou Pravidla 49(c) smí hráč svému spoluhráči radit a instruovat jej, smí mu pomoci při hraní úderu ukázáním směru, kterým má být holí švihnuto, a umístěním koulí. Nicméně, když je úder skutečně hrán, musí stát zcela mimo strikera či jakéhokoli místa, které by mohlo strikerovi pomoci při posuzování síly nebo směru úderu. Hráč může prohlásit, že jeho spoluhráč odehrál úder, a že se tedy koule jeho spoluhráče ponechá tam, kde leží.

  3. MODIFIKACE TERMÍNŮ

    1. S výhradou Pravidla 40(c)(2) je v těchto pravidlech termín "partnerská koule" nahrazen výrazem "spoluhráčova koule" a tam, kde je to vhodné, slova "hráč" a "protivník" také zahrnují "strana" a slovo "striker" také zahrnuje "strikerův spoluhráč".

    2. V Pravidle 28 slovo "striker" zahrnuje výraz "strikerův spoluhráč" pouze v případě Pravidla 28(a)(13) a Pravidla 28(a)(12) modifikovaného vynecháním slov "s vyjímkou strikerovy". Nivméně, k pochybení nedošlo jestliže strikerův spoluhráč pohne, zvedne nebo odstraní kouli, která není pro úder podstatná nebo tak učiní v souladu s Pravidli 3(c)(2), 15(c) nebo 18(a)(2).

  4. HRANÍ SE ŠPATNOU KOULÍ Spoluhráčova koule si nemůže započítat žádný bod, pokud do ni striker přímo prováděl úder holí. Jakýkoli takto evidentně dosažený bod musí být zrušen, pokud je to objeveno před koncem hry a, jestliže bylo takto evidentně dosaženo bodu za kolík, použije se Pravidla 30.

  5. CHYBNĚ UMÍSTĚNÉ KOLÍČKY A ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE Jestliže má strana právo na odehrání úseku hry znova podle Pravidla 31, a to od začátku nehandicapového tahu, může jej zahrát kterýkoli hráč.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email