Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


PLNÁ HANDICAPOVÁ HRA

(FULL BISQUE HANDICAP PLAY)Pokud je hra hrána jako plná handicapová hra, použijí se pravidla pro handicapovou hru s výhradou následujících úprav.

1. ZÁKLADNÍ HANDICAP

Základní handicap je nula (scratch), pokud není dohodnuto nebo nařízeno, aby byl větší než nula.

2. SINGLOVÁ HRA

Jestliže mají oba hráči handicapy větší než základní handicap, nepoužije se první věta Pravidla 37(b)(1) a každý hráč obdrží počet handicapových tahů, který je roven rozdílu mezi jeho handicapem a základním handicapem.

3. DEBLOVÁ HRA

  1. POČET HANDICAPOVÝCH TAHŮ Jestliže mají obě strany souhrnné handicapy větší než je dvojnásobek základního handicapu, nepoužije se první věta Pravidla 43(a) a každá strana obdrží počet handicapových tahů, který je roven rozdílu mezi jejím souhrnným handicapem a dvojnásobkem základního handicapu.

  2. OMEZENÍ VE HŘE Hráč jehož handicap je menší než základní handicap může hrát handicapový půltah, ale nesmí hrát handicapový tah; druhá věta Pravidla 43(b) se příslušně upraví.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email