Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


22. OBECNÉ PRINCIPY


 1. DEFINICE

  1. Chyby jsou omyly ve hře, ke kterým se přistupuje podle Pravidel 2528 (ale viz Pravidlo 39(a) pro obnovení handicapových tahů v handicapové hře).

  2. Chybové údery zahrnují úder, ve kterém došlo k chybě a všechny další údery, které hráč zahrál až do chvíle, než došlo k objevení chyby nebo uplynutí reklamační lhůty.

  3. O chybě se říká, že byla objevena, pokud ji striker ohlásí nebo protivník s ohledem na ni přeruší hru. Odkazy na objevení chyby před úderem znamenají před tím, než je úder hrán.

 2. ZÁMĚRNÉ CHYBY Hráč se záměrně nesmí dopustit chyby.

 3. STRIKER MUSÍ OHLÁSIT Striker musí ohlásit jakoukoli chybu, které se dopouští nebo předpokládá, že se jí dopustil, a přestat hrát do té doby, než je záležitost vyřešena.

 4. ODČINĚNÍ

  1. Chyba je odčiněna tím, že se pro všechny koule zruší všechny body dosažené ve všech chybových úderech a tím, že se koule umístí na svá právoplatná místa ze začátku prvního chybového úderu. Pokud může být koule právoplatně umístěna na více než jednu pozici, může být umístěna na jakoukoli takovou pozici, kterou striker zvolí. Nicméně, pokud je koule umísťována za účelem odčinění pochybení, musí být umístěna na místo, kde byla před tím, než byl úder hrán.

  2. Pokud po odčinění chyby strikerův tah pokračuje, je každá koule živou tehdy, a jen tehdy, když byla živou na začátku prvního chybového úderu.

 5. REKLAMAČNÍ LHŮTA Reklamační lhůta je doba, během níž musí dojít k objevení chyby, má-li tato být odčiněna. Pokud konec tahu zabrání v uběhnutí reklamační lhůty, stává se jejím koncem první úder dalšího tahu. Nejzazší reklamační lhůtou je konec hry. Chybové údery se započítávají při rozhodování, zda uplynula reklamační lhůta jakékoli jiné chyby.

 6. PO REKLAMAČNÍ LHŮTĚ

  1. S výhradou Pravidel 22(f)(2) a 40(d) (deblová hra) pokud je chyba objevena po reklamační lhůtě, neodčiní se, koule nejsou přemísťovány a všechny body dosažené všemi koulemi ve všech chybových úderech se započítávají.

  2. Pokud hrál striker se špatnou koulí, žádná koule si nemůže započítat bod za kolík. Jakýkoli bod za kolík evidentně takto dosažený musí být zrušen, pokud je tato skutečnost objevena kdykoli před koncem hry, načež se použije Pravidla 30.

 7. CHYBY A INTERFERENCE Pokud je objevena interference podle Pravidel 3035 v reklamační lhůtě dřívější chyby, chyba je řešena dříve.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email