Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


50. RADY A POMOC


 1. RADY Hráč není oprávněn přijmout radu od nikoho s vyjímkou svého partnera v deblové hře a s výhradou Pravidla 51(a) by neměl čerpat výhodu z žádné nevyžádané informace nebo rady. Nicméně, pokud někdo jiný než protivník nebo řádně ustanovený rozhodčí informuje:

  1. hráče, že se dopustil chyby, a učiní tak poté, co hráč opustil kurt v mylné víře, že byly splněny požadavky Pravidla 4(e)(1), hráč nesmí ohlásit chybu.

  2. strikera, že se dopustil chyby, striker musí ihned ohlásit chybu, pokud věří, že informace nebo rada byla správná a reklamační lhůta ještě neuplynula.

  3. protivníka, že se striker dopustil chyby, protivník musí, s výhradou Pravidla 23(b), okamžitě přerušit hru, pokud věří, že informace nebo rada byla správná a reklamační lhůta ještě neuplynula.

  4. hráče, že došlo k interferenci podle Pravidel 30 nebo 31, hráč musí ihned ohlásit interferenci, pokud věří, že informace nebo rada byla správná.

  V Pravidlech 50(a)(2), 50(a)(3) a 50(a)(4): jakmile došlo k vypořádání se s chybou, musí se použít Pravidla 55 pokud je to nezbytné k obnovení rovnováhy ve hře tak, jak je to jen možné, a to stran stavu, před nímž byla nevyžádaná informace nebo rada poskytnuta.

 2. TECHNICKÁ POMOC Striker nesmí využívat technickou pomoc z žádného psaného nebo elektronického zdroje, ani pomůcek jako jsou mince, aby mu pomohly umístit kouli pro úder.

 3. MARKERY Žádná značka nebo marker nesmí být udělán nebo umístěn na nebo mimo kurt, aby pomohl strikerovi v odhadu síly nebo směru úderu nebo v umístění koulí na úder, pokud se tak nestane následovně:

  1. strikerova hůl nebo hůl jeho spoluhráče v deblové hře smí být použita jako marker předtím, než úder začne;

  2. strikerův spoluhráč v deblové hře smí, s výhradou Pravidla 40(b), sloužit jako marker; a

  3. markery použitými na označení pozice koule, která musí být dočasně odstraněna nebo může být přesunuta.

 4. ZKUŠEBNÍ KOULE V průběhu hry nesmí být použita zkušební koule za jiným účelem, než pro umístění koule k úderu podle pravidel, nebo aby se umožnil výkon povinností rozhodčího.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email