Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


předmluvaToto je český překlad Pravidel asociačního kroketu, dle kterých se hraje drtivá většina významných utkání v klasickém kroketu po světě. V některých oblastech (USA, Kanada, Egypt) jsou pravda podstatným způsobem modifikovaná (tzv. severoamerická pravidla, egyptská pravidla), nicméně jejich základ vychází z tohoto dokumentu.

Překlad pravidel bezesporu není dokonalý, nicméně je výsledkem intenzivních a do hloubky jdoucích debat. Translace textu čelila dvěma základním problémům, a sice doslovný překlad včetně pojmově logických chyb v originálu kontra překlad volnější s úpravou eventuálních chyb a vytváření nových slov kontra přejmutí termínů z angličtiny. Z mnoha důvodů nakonec převážila idea překladu doslovného, jen s naprosto marginálním počtem stylistických změn, zatímco ve druhé oblasti bylo dosaženo kompromisu, když pro nejvýznamnější termíny bylo buď ponecháno původní anglické slovo (např. striker, roquet [rouki:]), anebo bylo sice vytvořeno slovo české, ale s uvedením v závorce výrazu původního (např. blokované zdvižení (wiring lift), handicapový půltah (half-bisque)); tam, kde bylo v praxi určité slovo v češtině jednoznačně zažité, bylo ponecháno (např. krokovat (nikoli croquet [kroukej])).

Na formulaci některých termínů a pasáží textu, jakož na i na bouřlivých debatách o nich se podíleli především pánové Otakar Stankuš, Jan Fiala, Ivo Staník a Pavel Vavříček, za což jim náleží dík a nehynocí sláva. Zvláštní poděkování patří panu Filipovi Brichtovi za mnohé neocenitelné rady při překladu.

Tomáš Vrtný
AČMK
únor 2002


změny z ledna 2008Po několikaletých debatách jak v Mezinárodní komisi pro pravidla (ILC), tak na nottinghamském mailing-listu byla pravidla upravena. Většina změn měla za cíl pouhé zjednodušení, i když v některých oblastech došlo i k materiálním změnám. Mezi nejdůležitější meritorní změny patří:

 1. kanóny lze hrát na libovolném místě kurtu, nikoli jen z pomezních čar
 2. je zakázáno vést při úderu hůl sklouznutím podél nohy
 3. poškození kurtu se penalizuje pouze pokud k němu dojde u vyjmenovaných typů úderů (hampered, jump, kanón a eventuálně kvazikanón)
 4. interference vnějšího činitele se rozdělují na statické, kdy nelze odehrát úder znovu a na dynamické, kdy úder odehrát znovu lze, a to pokud šlo o materiálně podstatný úder
 5. po faultu se i před vybráním handicapových tahů protivník rozhodne, kam se umístí koule
 6. na turnajích může být specifikováno, že pokud se ukáže, že je branka užší než koule, je možnost nového odehrání úderu; koule tedy nemusí zůstat zaklíněná v brance
 7. obnovení handicapových tahů po průjezdu branek mimo pořadí se týká až tahů po průjezdu první brankou mimo pořadí
 8. fault se ohlásí, pokud je pravděpodobnější, že k němu došlo než že nikoli
 9. koule se dostává do hry už před svým zahráním a to umístěním na startovní čáru před samotným úderem, což vede k tomu, že s ní lze hrát coby se špatnou koulí
 10. zvětšuje se povolená odchylka pro průměr tyčky branky z 0.8 mm na 3 mm
 11. členským státům se doporučuje, aby do Soutěžních řádů zapracovaly přesně stanovený postup pro řešení slepých uliček ve hře
 12. Tomáš Vrtný
  AČMK
  únor 2008

© 2004 Asociace českomoravského kroketu email