Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


15. BOD ZA KOLÍK


 1. JAK SE DOSAHUJE BODU ZA KOLÍK S výhradou Pravidla 15(b), jestliže je strikerova koule pirátem:

  1. započítá si bod za kolík, a říká se, že byla vykolíkována (pegged out), pokud zasáhne kolík v důsledku provedení úderu (ale viz Pravidlo 38 v handicapové hře) a

  2. může způsobit, že jiný pirát je vykolíkován, a to tak, že tento jiný pirát zasáhne kolík v důsledku provedení úderu.

 2. ZVLÁŠTNÍ SITUACE

  1. Pokud strikerova koule udělá roquet podle Pravidla 16(b), nemůže si následně v témže úderu započítat bod za kolík.

  2. Jestliže strikerova koule současně zasáhne živou kouli a kolík v pořadí, je vykolíkována, pokud striker neohlásí roquet s tím, že hodlá krokovat.

  3. Jestliže na začátku tahu hraje striker s pirátem, který je v kontaktu s kolíkem, je tato koule vykolíkována, pokud není zasažena ve směru od kolíku.

  4. Jestliže je strikerova koule pirátem a zasáhne nebo způsobí, že jiná koule zasáhne jiného piráta, který je v kontaktu s kolíkem, je tento jiný pirát vykolíkován, pokud není zasažen ve směru od kolíku.

  5. Jestliže strikerova koule coby pirát a jiný pirát, kterého přiměla k tomu, že zasáhl kolík, tak učiní současně, má se za to, že koule byly vykolíkovány v pořadí stanoveném strikerem.

  6. Koule v klidu nemůže být vykolíkována čistě v důsledku toho, že byl kolík posunut nebo narovnán.

 3. KOULE ZŮSTÁVAJÍCÍ VE HŘE Koule zůstává ve hře v průběhu úderu, ve kterém je vykolíkována, a může způsobit, že jiné koule dosáhnou bodů za branku nebo kolík. Tato koule může být posunuta, zvednuta nebo odstraněna ze své dráhy jen tehdy, jestliže to nijak neovlivní stav hry.

 4. ODSTRANĚNÍ Z KURTU Koule přestává být koulí ve hře a stává se vnějším činitelem na konci úderu, ve kterém byla vykolíkována. Striker musí před dalším úderem odstranit z kurtu vykolíkovanou kouli a příslušný kolíček. Nicméně, pokud hodlá v dalším úderu vykolíkovat strikerovu kouli a již vykolíkovaná koule tento proces pravděpodobně neovlivní, může tak učinit až po dalším úderu. Pokud je vykolíkovaná koule ponechána ve hře i následně, uplatní se Pravidlo 30.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email