Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


19. UMÍSTĚNÍ KOULÍ NA KROKOVACÍ ÚDER


 1. UMÍSTĚNÍ KOULE S výhradou Pravidla 19(d), při přípravě na krokovací úder musí striker umístit strikerovu kouli na zem do kontaktu s roquetovanou koulí, jakkoli uzná za vhodné, ale nikoli do kontaktu s jinou koulí. S výhradou Pravidla 19 (b) nesmí být s žádnou jinou koulí pohnuto.

 2. KANÓNY Jestliže je po jakékoli nezbytné aplikaci Pravidla 12 roquetovaná koule součástí skupiny koulí, anebo by se jí stala, pokud by byla strikerova koule umístěna v souladu s Pravidlem 19(a), nazývá se krokovací úder kanón. Při přípravě na tento úder se všechny koule s vyjímkou koule roquetované stanou koulemi v ruce a jsou dočasně odstraněny. Roquetovaná koule musí být umístěna na své původní místo, pokud se pohnula, a ostatní koule jsou potom umístěny následovně:

  1. KANÓN ZE 3 KOULÍ Striker musí umístit strikerovu kouli a třetí kouli na zem do kontaktu s roquetovanou koulí, jakýmkoli způsobem uzná za vhodné, za předpokladu, že strikerova koule nebude v kontaktu se třetí koulí.

  2. KANÓN ZE 4 KOULÍ Striker musí umístit strikerovu kouli a jednu ze zbývajících koulí jako v Pravidle 19(b)(1) a následně umístit čtvrtou kouli na zem nikoli do kontaktu se strikerovou koulí, ale do kontaktu s jednou, nebo dvěma zbývajícími koulemi.

  Strikerovi zůstává právo umístění koulí změnit.

 3. VOLBA KOULÍ Pokud striker pohne koulí nebo koulemi za účelem přípravy na krokovací úder, nedochází k volbě ani roqetované koule, ani s výhradou Pravidla 9(b)(1) strikerovy koule, dokud není úder hrán.

 4. PRVNÍ ÚDER TAHU Co se týká prvního úderu v tahu, zahrnují v Pravidlech 19(a) a 19(b) odkazy na strikerovu kouli jakoukoli kouli strikerovy strany, která byla ve hře na konci předcházejícího tahu, a odkazy na roquetovanou kouli jakoukoli kouli, která může být krokována v souladu s pravidly.

 5. ZMĚNA ROZHODNUTÍ Striker zůstává oprávněn změnit pozici koulí umístěných podle Pravidel 19(a) nebo 19(b) až do chvíle, kdy hraje úder.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email