Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


39. OBNOVENÍ HANDICAPOVÝCH TAHŮ


  1. PO CHYBĚ

    1. Jestliže se chyba odčiní, jakýkoli handicapový půltah nebo tah, který striker odehrál se obnoví.

    2. Jestliže je hra hrána celá znovu podle Pravidla 26(b), jakýkoli handicapový půltah nebo tah, který odehrál kterýkoli z hráčů se obnoví.

    3. Jestliže jsou jakékoli body zrušeny, protože je před koncem hry zjištěno, že byly dosaženy mimo pořadí, obnoví se všechny ty handicapové půltahy nebo tahy zahrané strikerem příslušnou koulí jako strikerovou koulí poté, co tato koule projela první brankou mimo své pořadí.

  2. PO INTERFERENCI Jestliže se má zato, že úsek hry podle Pravidel 3032 vůbec neproběhl, jakýkoli handicapový půltah nebo tah zahraný v průběhu takového úseku se obnoví.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email