Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


24. SLOŽENÉ CHYBY


  1. OBECNÉ

    S výhradou Pravidla 24(b), jestliže se striker dopustí:

    1. více než jedné chyby v jednom tahu, má se zato, že to spadá pouze pod první z aplikovatelných pravidel v Pravidlech 2528 nebo

    2. jedné, nebo více chyb v průběhu reklamační lhůty dřívější chyby, použije se pouze pravidla aplikovatelného na tuto dřívější chybu.

  2. CHYBA OBJEVENÁ PO REKLAMAČNÍ LHŮTĚ

    Chyba, která je objevena po své reklamační lhůtě, není považována za složku složené chyby.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email