Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


43. HANDICAPOVÁ DEBLOVÁ HRA


Pokud je hra hrána jako handicapová deblová hra, s výhradou Pravidel 3739 a pravidel následujících se užijí pravidla pro normální deblovou hru.

  1. POČET PŘIDĚLENÝCH HANDICAPOVÝCH TAHŮ Pravidla 37(b)(1) se neužije. Počet handicapových tahů daných méně handicapovanou stranou straně více handicapované je roven polovině rozdílu mezi jejich souhrnnými handicapy. Zlomek handicapového tahu větší než jedna polovina handicapového tahu se počítá jako jeden handicapový tah, zlomek menší než jedna polovina jako handicapový půltah.

  2. HRANÍ SE ŠPATNOU KOULÍ Pravidla 37(f) se neužije. Jestliže striker hrál se špatnou koulí v prvním úderu nehandicapového tahu a chyba se odčinila, kterýkoli z hráčů který mohl platně hrát první úder tahu může hrát handicapový půltah nebo tah.

  3. PROTLAČENÍ Žádný z hráčů strany nesmí protlačit spoluhráčovu kouli skrz více než čtyři branky během hry (ale viz Pravidlo 46(b) pro zkrácené hry).


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email