Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


27. HRANÍ, KDYŽ JE KOULE NESPRÁVNĚ UMÍSTĚNA


 1. OBECNÉ

  1. Mezi údery musí být všechny nesprávně umístěné koule přemístěny na právoplatná místa a pokud je takových více, pak na takové, které určí striker. S výhradou Pravidla 23(b) pokud protivník zpozoruje, že striker v nejbližší době zahraje úder za stavu, kdy je jakákoli koule nesprávně umístěna, musí přerušit hru.
  2. Pokud je hrán úder, zatímco je jakákoli koule nesprávně umístěna, použije se první z relevantních Pravidel 27(d) až 27(i).
  3. Nesprávně umístěná koule zůstává nesprávně umístěnou, dokud není umístěna na právoplatné místo nebo dokud jí není pohnuto v průběhu úderu.
 2. MENŠÍ CHYBA V UMÍSTĚNÍ

 3. Pro účely těchto Pravidel:

  1. se má zato, že je koule v kontaktu s jinou koulí, když je hrán úder, dokonce i když s ní v danou chvíli ve fyzickém kontaktu není, jestliže se při přípravě na úder striker nakonec pokoušel umístit, uspořádat nebo ponechat koule tak, aby v kontaktu byly a

  2. se nemá zato, že je koule v kontaktu s jinou koulí, když je hrán úder, dokonce i když s ní v danou chvíli ve fyzickém kontaktu je, jestliže se při přípravě na úder striker nakonec pokoušel umístit, uspořádat nebo ponechat koule tak, aby v kontaktu nebyly.

 4. ČINĚNÍ SI NÁROKU NA KROKOVÁNÍ

  1. S výhradou Pravidla 27(c)(2) si striker činí nárok na krokování, jestliže:

   1. hraje úder poté, co nakonec umístil nebo uspořádal jednu, nebo více koulí tak, že je strikerova koule v kontaktu s koulí, kterou nemůže podle pravidel krokovat nebo

   2. museje krokovat hraje úder poté, co nechal strikerovu kouli v kontaktu s koulí, kterou nemůže podle pravidel krokovat.

  2. Dočasné odstranění a umístění koule podle Pravidla 3(c)(2) nebo přemístění koule po interferenci podle Pravidel 33 nebo 34 samo o sobě nepředstavuje umisťování nebo uspořádávání.

  3. Činění si nároku na krokování živé koule má stejné důsledky jako krokování, s výhradou, že se aplikuje Pravidlo 27(e).

 5. ČINĚNÍ SI NÁROKU NA KROKOVÁNÍ MRTVÉ KOULE Jestliže si striker činí nárok na krokování mrtvé koule a chyba je objevena před prvním úderem protivníkova dalšího tahu, chyba se odčiní a tah končí.

 6. ČINĚNÍ SI NÁROKU NA KROKOVÁNÍ ŽIVÉ KOULE Jestliže si striker činí nárok na krokování živé koule a chyba je objevena před dalšími dvěma údery tohoto tahu, chyba se odčiní. Striker pak zůstává oprávněn k tomu, aby hrál, pokud jeho tah neskončil podle Pravidla 4(d) během chybového úderu.

 7. NEKROKOVÁNÍ, KDYŽ K NĚMU MĚLO DOJÍT Jestliže striker maje krokovat hraje úder, v němž ani nekrokuje, ani si nečiní nárok na krokování a chyba je objevena před dalšími dvěma údery tohoto tahu, chyba se odčiní. Striker pak zůstává oprávněn k tomu, aby hrál, pokud jeho tah neskončil podle Pravidla 4(d) během chybového úderu.

 8. NEZAHRÁNÍ KOULE ZE STARTOVNÍ ČÁRY

  1. Jestliže striker, maje hrát kouli ze startovní čáry podle Pravidel 8(b) (začátek hry) nebo 13 (blokované zdvižení) (nebo Pravidlo 36 (volitelné zdvižení v rozšířené hře)), hraje úder z pozice podstatně jiné než je bod na startovní čáře a chyba je objevena před třetím úderem strikerova tahu, chyba se odčiní. Striker pak zahájí svůj tah znovu se stejnou koulí, pokud jeho tah neskončil podle Pravidla 4(d) během chybového úderu.

 9. ZDVIŽENÍ KOULE BEZ OPRÁVNĚNÍ TAK UČINIT

  1. Jestliže striker, poté co zdvihnul na začátku tahu kteroukoli ze svých koulí, aniž k tomu měl oprávnění, s ní hraje, když je tato špatně umístěna a chyba je objevena před třetím úderem strikerova tahu, chyba se odčiní. Striker pak zahájí svůj tah znovu se stejnou koulí, pokud jeho tah neskončil podle Pravidla 4(d) během chybového úderu.

 10. DALŠÍ PŘÍPADY Ve všech dalších případech je úder v souladu s pravidly pokud nedošlo k jiné chybě nebo interferenci.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email