Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


35. RŮZNÉ INTERFERENCE


 1. MYLNĚ UKONČENÝ TAH Jestliže striker v mylné víře, že jeho tah skončil opouští kurt a omyl je objeven před prvním úderem protivníkova tahu, má se zato, že strikerův tah neskončil a pokračuje se ve hře. Pokud si protivník takový omyl uvědomí, musí o něm ihned strikera informovat.

 2. KOULE ZAKLÍNĚNÁ V BRANCE Jestliže se koule zaklíní v brance, dané vybavení se musí uvést do správného stavu nebo vyměnit. Pokud koule zůstane v brance zaklíněná na konci úderu, pak za předpokladu, že tah neskončil jinak a žádný další úder nebyl hrán, striker si může vybrat, že úder odehraje znovu.

 3. KOULE, KTERÁ UDEŘILA DO KOLÍČKU NEBO NÁSTAVCE KOLÍKU Jestliže koule udeří do kolíčku, připnutého k brance nebo ke kolíku nebo do nástavce kolíku, když je připojen ke kolíku, nejedná se o interferenci a neexistuje možnost nápravy. Nicméně, nepřipnutý kolíček nebo nenasazený nástavec kolíku nebo kolíček z jiné hry jsou vnější činitelé, a v tom případě se použije Pravidla 33(a).

 4. POSUNUTÉ ZNAČENÍ HRANIC

  1. Jestliže si hráč uvědomí, že značení hranic bylo posunuto, musí přerušit hru v souladu s Pravidlem 23(c).

  2. Jestliže bylo značení hranic posunuto před tím, než začal úder a narovnání hranic by ovlivnilo test, zda koule opustila kurt nebo ovlivnilo zahrání dalšího úderu, pak se takový test nebo úder musí uskutečnit předtím, než je značení narovnáno.

  3. Jestliže bylo značení hranic posunuto poté, co úder začal nebo by narovnání neovlivnilo hru, značení musí být narovnáno před takovým testem nebo před dalším úderem.

  4. Když je značení narovnáno, jakákoli tím ovlivněná pomezní koule musí být patřičně přesunuta. Jakákoli další koule v bezprostřední blízkosti musí být přemístěna také, a to tak, aby se zachovaly vzájemné pozice koulí.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email