Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


7. VNĚJŠÍ ČINITELÉ


  1. DEFINICE S výhradou Pravidla 7(b) je vnějším činitelem jakýkoli činitel nespojený přímo s hrou. Příklady zahrnují: zvířata, rozhodčí, pokud není hráčem, hráči nebo vybavení z jiné hry, koule v ruce, koule, která není ve hře, kolíček nepřipnutý k brance nebo kolíku, nástavec kolíku nepřipojený ke kolíku a další zatoulané předměty.

  2. VÝJIMKY Ani počasí, ani - s výjimkou zvláštních okolností řešených podle Pravidla 55 -, volné překážky nepředstavují vnější činitele.

  3. INTERFERENCE Vnější činitel by měl být přesunut nebo odstraněn pokud může ovlivnit hru (viz též Pravidlo 33(a) (interference vnějšího činitele) a Pravidlo 34(b) (pevné překážky)).


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email