Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


16. ROQUET


  1. KOULE, KTERÁ MŮŽE BÝT ROQUETOVÁNA Strikerova koule může roquetovat jakoukoli živou kouli, pokud striker nemusí krokovat. Nicméně, strikerova koule může roquetovat živou kouli během krokovacího úderu (ale viz Pravidlo 17(b)(3)).

  2. KDY SKUTEČNĚ DOCHÁZÍ K ROQUETU K roquetu dochází tehdy, když strikerova koule zasáhne živou kouli, což zahrnuje jakýkoli kontakt mezi koulemi, coby důsledek úderu. Nicméně:

    1. pokud dojde během jednoho úderu k zasažení dvou, nebo více živých koulí, rouquetována je pouze ta první zasažená;

    2. pokud současně dojde k zásahu dvou, nebo více živých koulí, rouqetována je pouze ta koule, kterou za takovou označí striker tím, že ji krokuje;

    3. pokud strikerova koule současně zasáhne živou kouli a kolík v pořadí, použije se Pravidlo 15(b)(2).

  3. KDY SE MÁ ZATO, ŽE DOŠLO K ROQUETU Pokud už striker není povinen krokovat, má se zato, že došlo k roquetu, jestliže se po strikerovi požaduje, nebo je oprávněn a zvolí si to, aby hrál úder, v němž jeho koule začíná v dotyku se živou koulí.

  4. SKUPINA KOULÍ. Pokud se může mít zato, že byla roquetována koule tvořící část skupiny koulí, může se mít zato, že byla roquetována jakákoli živá koule v této skupině, a má se zato, že byla roquetována pouze ta, kterou zvolí striker tím, že ji krokuje (viz Pravidlo 19(c) pro volbu koulí).


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email