Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


23. PŘERUŠENÍ HRY (forestalling play)


 1. DEFINICE Hráč přerušuje hru, když za účelem vykonání své povinnosti coby rozhodčího hry žádá strikera, aby hraní bylo přerušeno, a žádá ho takovým způsobem, aby byl požadavek normálně slyšícím strikerem zaregistrovatelný.

 2. PROTIVNÍK NESMÍ PŘERUŠIT Pokud chyba podle Pravidel 25, 26, 27(d) nebo 28 už nenastala, nesmí protivník přerušit hru nebo upozornit strikera, pokud má podezření nebo si je vědom, že striker v nejbližší době:

  1. hodlá projet špatnou brankou; nebo

  2. hodlá hrát se špatnou koulí; nebo

  3. si bude činit nárok na krokování mrtvé koule.

 3. PROTIVNÍK MUSÍ PŘERUŠIT S výhradou Pravidel 23(b) a 23(d) hráč musí okamžitě přerušit hru, pokud má podezření nebo si je vědom, že:

  1. striker zamýšlí provést problematický úder bez toho, že by byl zvlášť pozorován nebo

  2. v nejbližší době nastane interference nebo chyba jiná než pochybení nebo

  3. nastala chyba nebo interference nebo

  4. v nejbližší době strikerův tah předčasně skončí (viz Pravidlo 35(a) a pro handicapovou hru Pravidlo 37(e)) nebo

  5. je chybně umístěný kolíček nebo

  6. značení hranic bylo posunuto.

 4. KDY PŘERUŠIT Protivník by měl přerušit hru mezi údery a, pokud se záležitost netýká bezprostředně hraného úderu, nesmí přerušit hru poté, co úder začal a před tím, než byl zahrán. Pokud tak učiní, použije se Pravidla 34(a)

 5. STRIKER POKRAČUJÍCÍ VE HŘE Pokud striker pokračuje ve hře poté, co byla tato přerušena a před tím, než je záležitost urovnána, použije se Pravidla 32.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email