Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


33. INTERFERENCE S POZICÍ KOULE


 1. VNĚJŠÍ ČINITEL NEBO HRÁČ Jestliže se vnější činitel nebo hráč (s výjimkou strikera během úderové doby) během úderu dotkne koule:

  1. striker musí odehrát svůj úder znovu, jestliže:

   1. nebyl zahrán žádný další úder a
   2. interference mohla zabránit dosažení bodu, roquetu nebo tomu, aby se koule zastavila v kritické pozici a
   3. interference byla způsobena vnějším činitelem, který se pohyboval nebo zastavil poté, co striker nakonec zaujal svůj úderový postoj;
  2. v ostatních případech není možnost nápravy a všechny koule musí být umístěny co nejblíže místu, kde by se byly nacházely, kdyby nebylo bývalo k interferenci došlo. (viz Pravidlo 48(f), pokud se názory hráčů liší).
 2. PŘÍRODNÍ SÍLY Jestliže je koule během úderu ovlivněna přírodními silami, např. větrem nebo gravitací, musí být přemístěna, pokud k jejímu pohybu nedošlo v důsledku vykonání úderu. V ostatních případech není možnost nápravy.

 3. MEZI ÚDERY Jestliže se koule pohne nebo jí je pohnuto proti pravidlům mezi údery, musí být přemístěna zpět.

 4. SOUVZTAŽNOST S OSTATNÍMI PRAVIDLY

  1. Po příslušné interferenci si koule nemůže započítat bod, udělat roquet ani být roquetována.
  2. V krokovacím úderu tah skončí podle Pravidla 20(c), jestliže by kterákoli koule opustila kurt, pokud by k interferenci nedošlo.
  3. Pokud koule není správně umístěna, nebo přemístěna před dalším úderem, stává se koulí nesprávně umístěnou a použije se Pravidlo 27(a).

© 2004 Asociace českomoravského kroketu email