Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


45. ROZŠÍŘENÁ HRA VE ZKRÁCENÝCH HRÁCH


  1. 18 BODOVÁ HRA Pravidla 36 (volitelné zdižení nebo kontakt) se použije s vynecháním Pravidla 36(b). Nicméně v níže uvedených variantách jsou za branky 1-zpět a 4-zpět v Pravidle 36(a) považovány:


  2. Pravidlo 44(b)(2) branky 4 a 6.
    Pravidlo 44(b)(3) branky 4 a 2-zpět.

  3. 14 BODOVÁ HRA (VERZE ZDVIŽENÍ) Pravidla 36 (volitelné zdižení nebo kontakt) se použije s vynecháním Pravidla 36(b) a s tím, že se za branky 1-zpět a 4-zpět v Pravidle 36(a) považuje branka 4.

  4. 14 BODOVÁ HRA (VERZE ZDVIŽENÍ NEBO KONTAKT) Pravidla 36 (volitelné zdižení nebo kontakt) se použije s tím, že se za branky 1-zpět a 4-zpět považují branky 3 a 4.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email