Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


26. HRANÍ SE ŠPATNOU KOULÍ


  1. OBECNÉ

    1. S výhradou Pravidla 26(c) pokud striker hraje se špatnou koulí a chyba je objevena před prvním úderem dalšího tahu (ale viz Pravidlo 37(c)(3) pro handicapovou hru), který byl zahájen hraním se správnou koulí, chyba se odčiní a tah končí.

    2. Pokud je chyba odčiněna a došlo k ní v prvním úderu jednoho z prvních čtyř tahů hry, umístí se správná koule na jakékoli neobsazené místo jedné ze dvou startovních čar, které si striker vybere. Tato koule se stane koulí ve hře a tah končí.

    3. Koule chybně zahraná do hry se stává koulí ve hře pouze v případě, že se chyba neodčinila.

  2. HRÁČ, JENŽ NEMŮŽE HRÁT SE SPRÁVNOU KOULÍ Hra se začne znovu, jestliže hráč čtvrtého tahu hry zjistí, buď před, nebo poté, co odehrál úder, že obě jeho koule byly zahrány do hry během prvních dvou tahů hry.

  3. VÝMĚNA BAREV Pokud je zjištěno po prvním úderu pátého tahu hry, že oba hráči hráli špatnými koulemi v prvních úderech všech předchozích tahů hry, výběr koulí podle Pravidla 8(a) se obrátí a má se zato, že hra od začátku probíhala v tomto smyslu.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email