Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


HANDICAPOVÁ DEBLOVÁ HRA STŘÍDAVÝCH ÚDERŮ

(ALTERNATE STROKE HANDICAP DOUBLES PLAY)Pokud je hra hrána jako handicapová deblová hra střídavých úderů, použijí se pravidla pro handicapovou deblovou hru s výhradou následujících úprav.

1. NEPOUŽITÍ RŮZNÝCH PRAVIDEL

Pravidla 37(f), Pravidla 40(a) a Pravidla 43(b) se nepoužije.

2. HRA STŘÍDAVÝCH ÚDERŮ

S výhradou odstavce 3 níže, hráči strany se v průběhu hry v úderech střídají a to i z tahu do tahu, bez ohledu na to, zda takovými tahy jsou normální tahy, handicapové tahy nebo handicapové půltahy. Takto tedy partner hráče, který hrál poslední úder tahu, hraje první úder následujícího tahu své strany.

3. CHYBY

  1. HRANÍ MIMO POŘADÍ
    1. Jestliže protivník zpozoruje, že hráč hodlá hrát mimo pořadí, musí okamžitě přerušit hru.

    2. Jestliže hráč hraje mimo pořadí a chyba je objevena předtím, než chybující strana odehrála další dva údery, chyba se odčiní a poté hraje správný hráč. Jakýkoli handicapový půltah nebo tah hraný po prvním chybovém úderu se obnoví (viz Pravidlo 39(a)(1)).

    3. Jestliže se chyba objeví po reklamační lhůtě, má se zato, že hra probíhala, jako kdyby hráč nehrál mimo pořadí a hra pokračuje podle pořadí takto ustaveného.

  2. JINÉ CHYBY Jestliže se odčiní jakákoli jiná chyba, hraje první úder dalšího tahu své strany partner hráče, který hrál první chybový úder.

4. INTERFERENCE

Jestliže se po objevení interference podle Pravidel 3032 má zato, že hra vůbec nenastala, hraje první úder dalšího tahu své strany hráč, který hrál první dotčený úder.


 
© 2004 Asociace českomoravského kroketu email