Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


13. BLOKOVANÉ ZDVIŽENÍ (wiring lift)


 1. ZDVIŽENÍ (LIFT) Pokud je protivník zodpovědný za pozici koule, která je blokována ve vztahu ke všem ostatním koulím a není v kontaktu s žádnou koulí, může striker zahájit svůj tah:

  1. zahráním koulí tak jak leží, nebo

  2. zdvižením (lift) blokované koule a jejím zahráním z libovolného neobsazeného bodu na kterékoli ze startovních čar, nebo krokováním koule, které by se na takovém místě mohla dotknout.

 2. ODPOVĚDNOST ZA POZICI

  1. Hráč se stává a zůstává zodpovědným za pozici kterékoli koule:

   1. se kterou hraje nebo

   2. která se pohnula nebo zachvěla v důsledku jeho hry nebo

   3. které se týká kterýkoli krokovací úder nebo kanón, který hraje, a to i když se nepohnula nebo

   4. která je přemístěna poté, co je odčiněna chyba, které se dopustil nebo

   5. která mu patří v případě, že hrál první úder tahu s protivníkovou koulí, nebo prohlásil, že kouli nechává ležet tam, kde se nachází aniž by specifikoval kterou.

  2. Hráč se nicméně nestává zodpovědným za pozici žádné koule přemístěné tak, aby se odčinila interference.

 3. KDY JE KOULE BLOKOVÁNA (WIRED) Koule ("dotyčná koule") je blokována (wired) ve vztahu k jiné kouli ("cílové kouli"), jestliže:

  1. by jakákoli část kolíku nebo branky, včetně brankového prostoru, překážela přímé dráze kterékoli části dotyčné koule na cílovou kouli nebo

  2. by jakákoli část branky, mimo brankového prostoru, nebo kolíku ztížila švih hole před jejím dopadem na dotyčnou kouli nebo

  3. jakákoli část dotyčné koule leží v brankovém prostoru.

 4. ZTÍŽENÝ ŠVIH V Pravidle 13(c)(2) je švih ztížen, pokud by striker nebyl schopen zasáhnout střed dotyčné koule takovým způsobem, aby ji mohl volně odpálit svým normálním švihem směrem k libovolné části cílové koule, a sice kteroukoli částí koncové plochy kladiva hole, kterou použil v tahu předtím, než se dotyčná koule dostala do své pozice. Nicméně, švih není ztížen jen z toho důvodu, že branka nebo kolík brání strikerovi zaujmout úderový postoj.

 5. TESTOVÁNÍ

  1. Hráč může požádat rozhodčího o provedení blokovacího testu jen v případě, že je strikerem oprávněným nárokovat si zdvižení dotyčné koule, a to před prvním úderem současného tahu. Jinak se při zjišťování, zda je jedna koule ve vztahu k jiné blokována musí spolehnout na vlastní odhad okem.

  2. Striker má právo, aby v případě jakékoli pochybnosti, zda je jedna koule ve vztahu k druhé blokována, bylo vydáno rozhodnutí v jeho prospěch.

 6. ZMĚNA ROZHODNUTÍ

 7. Pokud striker zdvihne kouli své strany podle Pravidla 13(a)(2):

  1. stává se tato koule strikerovou koulí a striker pak již nesmí hrát s druhou koulí své strany v daném tahu. Pokud tak učiní, užije se Pravidla 26. Navíc je povinen uskutečnit zdvižení, ke kterému je oprávněn, a nesmí hrát zdviženou koulí z místa, kde ležela před tím, než byla zdvižena, pokud už neleží na strartovní čáře.

  2. a umístí ji na libovolný neobsazený bod na kterékoli ze startovních čar, ať už do kontaktu s jinou koulí, nebo ne, zůstává mu právo zahrát ji z kteréhokoli neobsazeného místa na jedné ze startovních čar až do té doby, než zahraje úder.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email