Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


12. UMÍSTĚNÍ KOULE MIMO KURT NEBO KOULE V POMEZÍ


 1. NEPŘÍTOMNOST JINÝCH KOULÍ Před dalším úderem, s výhradou Pravidla 12(c) a Pravidla 19:

  1. se jakákoli koule v ruce, která opustila kurt, musí umístit na pomezní čáru na místo nejbližší bodu, kde opustila kurt a

  2. se jakákoli koule v ruce v pomezí musí umístit na pomezní čáru na místo nejbližší bodu, kde se dostala do klidového stavu.

 2. PŘÍTOMNOST JINÝCH KOULÍ Pokud nemůže být koule umístěna v souladu s Pravidlem 12(a), z důvodu přítomnosti:

  1. strikerovy koule v pomezí nebo

  2. jedné, nebo více pomezních koulí nebo

  3. jedné, nebo více koulí mimo pomezí,

  musí být umístěna na pomezní čáru tak, jak si zvolí striker, a to do kontaktu s kteroukoli koulí, která s umístěním dotyčné koule přímo, či nepřímo interferuje.

 3. INTERFERENCE SE STRIKEROVOU KOULÍ Pokud je striker oprávněn provést krokování, strikerova koule je koulí v ruce a vnějším činitelem až do té doby, než je na kurt umístěna za účelem provedení krokovacího úderu a nesmí interferovat s umístěním koule podle Pravidel 12(a) nebo 12(b).

 4. POŘADÍ V UMISŤOVÁNÍ Jestliže mají být umístěny dvě, nebo více koulí, zvolí pořadí v jejich umisťování na kurt striker.

 5. JAK UMISŤOVAT Pokud nemá možnost volit umístění koulí podle Pravidla 12(b), musí striker koule na pomezní čáru umisťovat otočen zády ke kurtu a musí vyvinout zvláštní péči, aby se ujistil, že takové umístění je přesné. Musí konzultovat protivníka, pokud má sebemenší pochybnost, zda by měla být koule umístěna do kontaktu s jinou koulí.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email