Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


14. BOD ZA BRANKU


 1. DEFINICE

  1. Koule si započítá bod za branku průjezdem své další branky v pořadí a ve směru uvedeném v Diagramu 1 jako důsledek jednoho, nebo více úderů. Toto bývá také označováno jako průjezd branky v pořadí.

  2. Přední a zadní strana branky jsou definovány relativně k tomuto směru, jak je ukázáno v Diagramu 3.

  3. Plochy přední a zadní strany branky jsou plochou vzniklou posouváním horizontální úsečky mezi příslušnými stranami tyček branky od země k břevnu.

  4. Brankový prostor je definován jako prostor uzavřený vnitřními povrchy tyček a plochami přední a zadní strany.

 2. ZAČÁTEK PRŮJEZDU S výhradou Pravidel 14(d)(1)(3) koule začíná projíždět branku ve chvíli, kdy poprvé protne plochu zadní strany branky, pohybujíce se od přední strany k zadní straně. Nicméně, pokud se koule následně během úderu pohne zpět do branky a:

  1. dostane se do klidové pozice v brankovém prostoru neprotínaje zadní stranu, nebo

  2. úplně opustí branku přední stranou,

  pak se má zato, že nezačala branku projíždět.

 3. UKONČENÍ PRŮJEZDU S výhradou Pravidla 14(d)(4) koule ukončí průjezd, když přestane protínat plochu přední strany branky, pohybujíc se dopředu skrz branku, za předpokladu, že se zastaví u, nebo za zadní stranou branky, aniž by protínala řečenou plochu přední strany.

 4. ZVLÁŠTNÍ SITUACE

  1. Pokud koule provede roquet podle Pravidla 16(b) před tím, než začala projíždět brankou v pořadí, nemůže si ve stejném úderu započítat bod za branku.

  2. Pokud se koule dostane do své branky v pořadí ze zadní strany, nemůže si v témže úderu započítat bod za branku. Pokud se do své branky takto dostala, musí se dostat do klidové pozice buď úplně mimo branku, anebo v brankovém prostoru tak, aby neprotínala plochu zadní strany před tím, než se může v následujícím úderu pokusit o dosažení bodu za branku.

  3. Pokud je koule v ruce umístěna na krokovací úder do brankového prostoru své branky v pořadí tak, že protíná zadní stranu branky a úder je hrán z této pozice:

   1. nezačala projíždět branku a

   2. nemůže ji začít projíždět, dokud se nedostane mimo zadní stranu na začátku následného úderu.

  4. Koule může ukončit průjezd svou brankou v pořadí v úderu, v němž začala projíždět brankou. Průjezd brankou může také alternativně ukončit v následném úderu nebo tahu, pokud ovšem:

   1. se nestala koulí v ruce v přípravě na krokovací úder, nebo

   2. nebyla zdvižena podle Pravidla 13 (blokované zdvižení) (nebo Pravidla 36 (volitelné zdvižení nebo kontakt v rozšířené hře)),

   3. v kterýchžto případech musí začít projíždět branku znovu.

  5. Koule v klidu nemůže dosáhnout, nebo ztratit bod za branku jenom jako důsledek posunutí nebo narovnání branky.

 5. PROTLAČENÍ (PEELING) Když si jiná koule než strikerova započítá bod za branku jako důsledek úderu, říká se, že byla brankou protlačena (peeled).


DIAGRAM 3 – PRŮJEZD BRANKOU

Když je branka projížděna: a) koule nezačala projíždět brankou. b) koule začala projíždět brankou. c) koule neukončila průjezd brankou. d) koule ukončila průjezd brankou