Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


37. HANDICAPOVÉ TAHY (BISQUES)


 1. DEFINICE Handicapový tah (bisque) je tah navíc uplatněný v handicapové hře a s výhradou Pravidla 37(f) může být strikerem zahrán pouze se strikerovou koulí bezprostředně předcházejícího tahu. Pokud je hráno s jinou koulí, použije se Pravidla 26 (hraní se špatnou koulí). Handicapový půltah (half-bisque) je omezený handicapový tah, ve kterém si žádná koule nesmí započítat bod.

 2. POČET PŘIDĚLENÝCH HANDICAPOVÝCH TAHŮ

  1. Počet handicapových tahů daných méně handicapovaným hráčem hráči více handicapovanému je roven rozdílu mezi jejich handicapy (ale viz Pravidlo 43(a) pro deblovou hru).

  2. Handicapový tah (bisque) nemůže být rozdělen do dvou handicapových půltahů (half-bisques) .

 3. KDY SE MŮŽE HANDICAPOVÝ PŮLTAH NEBO TAH HRÁT

  1. S výhradou Pravidla 53(g)(3) (časově omezené hry), hráč, který obdržel handicapový půltah nebo jeden nebo více handicapových tahů jej, nebo je může odehrát na konci svého kteréhokoli tahu, s vyjímkou tahu, ve kterém byla strikerova koule vykolíkována. Pokud obdržel více než jeden, může je zahrát odděleně, nebo některé z nich, nebo všechny těsně po sobě.

  2. Pravidlo 37(c)(1) má přednost před Pravidlem 8(b) a umožňuje zahrát handicapové půltahy nebo tahy po kterémkoli z prvních tří tahů hry.

  3. Odkazy na tahy v Pravidle 26 nezahrnují handicapové půltahy ani handicapové tahy.

  4. Tah, po kterém je hrán handicapový tah, nebo handicapový půltah končí, když je splněna jedna z podmínek v Pravidle 4(d), poslední úder tahu skončil a koule jsou správně umístěny.

 4. OHLÁŠENÍ ÚMYSLU

  1. Na konci tahu musí striker jasně a bez prodlení ohlásit svůj úmysl zahrát handicapový půltah nebo tah na který má nárok před tím, než ho zahraje. Pokud tak opomine učinit, handicapový půltah ani tah není hrán a užije se Pravidla 25. Nicméně, byla-li chyba odčiněna, striker může následně handicapový půltah nebo tah zahrát.

  2. Pokud má striker právo hrát handicapový půltah nebo tah a ohlásí svůj úmysl jeden z nich zahrát, může své rozhodnutí změnit kdykoli před jeho zahráním, za předpokladu, že tento svůj jiný úmysl ohlasí. Pokud ohlásí úmysl jeden z nich zahrát, a nespecifikuje který, má se zato, že ohlásil úmysl zahrát handicapový tah (bisque).

  3. Pokud striker odehrál všechny údery, na které měl právo a ohlásí svůj úmysl nehrát handicapový půltah ani tah, ať už slovy nebo tím, že opustí kurt, aniž by protivníkovi oznámil, že se ještě nerozhodl, nemůže své rozhodnutí již změnit.

  4. Protivník nemůže zahájit svůj tah, než striker takto ohlásí svůj úmysl. Pokud tak učiní a chyba je objevena předtím, než striker opustí kurt, chyba se odčiní a striker si zvolí, zda bude, nebo nebude hrát handicapový půltah nebo handicapový tah.

 5. HRANÍ HANDICAPOVÉHO PŮLTAHU NEBO TAHU PŘEDČASNĚ Protivník musí přerušit hru, jestliže si všimne, že striker v nejbližší chvíli hodlá hrát handicapový půltah nebo tah předtím, než jeho tah skončil (viz Pravidlo 37(c)(4)). Pokud protivník opomine hru přerušit a striker hraje handicapový půltah nebo tah předčasně, má se zato, že jeho tah skončil předtím.

 6. HRANÍ SE ŠPATNOU KOULÍ Jestliže striker hraje se špatnou koulí v prvním úderu nehandicapového tahu a chyba se odčiní, může pak zahrát handicapový půltah, nebo tah kteroukoli koulí, kterou mohl platně hrát v prvním úderu tahu.

 7. CHYBNĚ UMÍSTĚNÉ KOLÍČKY A ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE V Pravidle 31(d) výraz herní strategie zahrnuje i rozhodnutí, zda hrát handicapový půltah nebo tah.

 8. ODČINĚNÍ POCHYBENÍ Poté co došlo k pochybení, striker může pozdržet rozhodnutí o hraní handicapového tahu nebo půltahu, dokud protivník nerozhodne o odčinění.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email