Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


36. VOLITELNÉ ZDVIŽENÍ NEBO KONTAKT


 1. ZDVIŽENÍ Jestliže si strikerova koule předchozího tahu v tomto tahu započítala branku 1-zpět nebo 4-zpět (viz Pravidlo 45 pro zkrácené hry), striker může zahájit svůj tah:

  1. zahráním koulí tak jak leží, nebo

  2. s výhradou Pravidla 36(c) zdvižením kterékoli koule své strany, která může být právoplatně hrána, dokonce i když je v kontaktu s jednou, nebo více koulemi, a jejím zahráním z kteréhokoli neobsazeného místa na jedné ze startovních čar, nebo krokováním koule, které by se na takovém místě mohla dotknout.

 2. ZDVIŽENÍ NEBO KONTAKT Jestliže si strikerova koule předchozího tahu v tomto tahu započítala branku 1-zpět a 4-zpět (viz Pravidlo 45 pro zkrácené hry) a její partnerská koule si před tímto tahem nezapočítala branku 1-zpět, striker může zahájit svůj tah:

  1. jako v Pravidlech 36(a)(1) nebo 36(a)(2), nebo

  2. s výhradou Pravidla 36(c), zdvižením kterékoli koule své strany, která může být právoplatně hrána, dokonce i když je v kontaktu s jednou nebo více koulemi, jejím umístěním do kontaktu s libovolnou koulí a následným krokováním.

 3. KDY JE TO NEAPLIKOVATELNÉ Striker nemá právo na zdvižení nebo kontakt podle tohoto pravidla, jestliže během hry vykolíkoval jakoukoli kouli.

 4. PRVNÍ ČTYŘI TAHY HRY Pravidlo 36(b)(2) nahrazuje ustanovení Pravidla 8(b), které vyžaduje, aby v prvních čtyřech tazích hry byly koule hrány ze startovní čáry.

 5. ZMĚNA ROZHODNUTÍ Jestliže striker zdvihne podle Pravidel 36(a)(2) nebo 36(b)(2) kouli:

  1. která není v kontaktu s jinou koulí, je tímto vybrána za strikerovu kouli a striker pak nemůže hrát se svou druhou koulí. Pokud tak učiní, použije se Pravidla 26. Navíc je povinen učinit zdvižení nebo kontakt, ke kterému je oprávněn a nesmí pak zahrát zdviženou kouli z místa, kde ležela před zdvižením, pokud to nebylo na startovní čáře.

  2. která už je v kontaktu s jeho druhou koulí, zůstává mu právo na zdvižení, nebo na krokování kteroukoli koulí dokud nehraje úder.

  3. která už je v kontaktu s jinou koulí, zůstává mu právo na krokování této koule dokud nehraje úder.

  4. a umístí ji na neobsazené místo na kterékoli ze startovních čar nebo podle pravidel do kontaktu s jinou koulí, zůstává mu právo na její zahrání z kteréhokoli neobsazeného místa na libovolné ze startovních čar dokud nehraje úder.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email