Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


6. STAVY KOULE


 1. KOULE VE HŘE Koule se stane koulí ve hře, když je umístěna na kurt před svým zahráním do hry podle Pravidla 8(b). S výjimkou situace, kdy se stane koulí v ruce, zůstává koulí ve hře až do konce úderu, ve kterém byla vykolíkována.

 2. KOULE V KLIDU
  1. Koule v klidu je koule ve hře, která zaujímá nehybnou pozici na kurtu.

  2. Koule se stane koulí v klidu, když:

   1. bylo způsobeno, že se pohnula v důsledku úderu, má se zato, že se ocitla v klidovém stavu, a není koulí v ruce nebo

   2. poté, co byla koulí v ruce, je umístěna na kurt.

  3. Koule přestane být koulí v klidu, pokud se pohybuje v důsledku úderu, nebo se stane koulí v ruce.

  4. S výhradou Pravidla 6(b)(5) je koule považována za kouli, která se ocitla v klidovém stavu, pokud vypadá, že se přestala pohybovat.

  5. Koule v kritické pozici je považována za kouli, která se ocitla v klidovém stavu jen tehdy, když se její pozice evidentně nezměnila nejméně po dobu 5 sekund. Jestliže má navíc její pozice být testována (viz Pravidlo 48(c)(4)), má se zato, že se ocitla v klidovém stavu jen tehdy, pokud o tom panuje shoda nebo tak bylo rozhodnuto.

 3. KOULE V RUCE
  1. Kterákoli koule se stane koulí v ruce a vnějším činitelem:

   1. když je dočasně odstraněna podle Pravidla 3(c)(2) nebo

   2. pokud opustí kurt nebo

   3. když je přesouvána podle Pravidla 19 nebo

   4. jestliže musí být její pozice změněna, aby se odčinila chyba nebo interference.

  2. Strikerova koule se stane koulí v ruce a vnějším činitelem:

   1. je-li s ní pohnuto podle Pravidla 13 (blokované zdvižení) (nebo Pravidla 36 (volitelné zdvižení nebo kontakt v rozšířené hře)) nebo

   2. má-li se zato, že došlo k roquetování nebo

   3. je-li s ní pohnuto, je zvednuta nebo odstarněna podle Pravidla 15(c) nebo Pravidla 18(a)(2) nebo

   4. na konci úderu, ve kterém roquetovala nebo

   5. na konci posledního úderu tahu, v němž se dostala do klidové pozice v pomezí.

  3. Jiná koule než strikerova se stane koulí v ruce a vnějším činitelem na konci úderu, v němž se ocitla v klidové pozici v pomezí.

  4. Koule přestává být koulí v ruce a vnějším činitelem a stává se koulí v klidu, když je umístěna na právoplatnou pozici na kurtu, anebo pokud byla ponechána na kurtu ve špatném umístění, na začátku dalšího úderu. Pokud je nicméně možnost volby z více pozic, striker smí kouli vrátit do ruky a kdykoli ji přemístit, a to až do začátku svého dalšího úderu nebo do konce svého tahu.

 4. KOULE V KRITICKÉ POZICI Koule je v kritickém pozici jestliže by malá změna její současné pozice mohla významně ovlivnit budoucí průběh hry. Příkladem může být pozice v brance, nebo blízko ní, blokovaná pozice a pozice na pomezní čáře, nebo hranici, nebo blízko nich. Striker musí konzultovat protivníka před pohnutím nebo otřením takové koule.

 5. ŽIVÉ A MRTVÉ KOULE

  1. Koule jiná, než strikerova koule je definována jako živá, nebo mrtvá pro účely rozhodnutí, zda může být roquetována a krokována.

  2. ŽIVÁ KOULE Jakákoli taková koule je živá na začátku tahu a stane se jí znovu pokaždé, když si strikerova koule započítá bod za branku.

  3. MRTVÁ KOULE Koule se stane mrtvou poté, co byla krokována a zůstane mrtvou, dokud se znovu nestane živou. Strikerova koule nemůže krokovat mrtvou kouli. Pokud strikerova koule zasáhne mrtvou kouli, neznamená to, že ji roquetovala.

 6. POMEZNÍ KOULE (YARD-LINE BALL) Koule v klidu na pomezní čáře se nazývá pomezní koulí (yard-line ball).

 7. PIRÁT Pirátem je taková koule, která dosáhla všech 12 bodů za branku (ale viz Pravidlo 44(d) pro zkrácené hry).

 8. SKUPINY KOULÍ Skupina 3 koulí vznikne, když je jedna koule v kontaktu s jinými dvěma koulemi. Skupina 4 koulí vznikne, když je čtvrtá koule v kontaktu se skupinou 3 koulí.

 9. KOULE MIMO BRANKU Koule je koulí mimo branku, pokud se žádná z částí koule nenachází v brankovém prostoru.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email