Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


9. VÝBĚR STRIKEROVY KOULE


  1. PRÁVO HRÁT KTEROUKOLI Z OBOU KOULÍ Poté co byly všechny čtyři koule zahrány do hry podle Pravidla 8(b), si může striker v každém tahu vybrat, s kterou ze svých koulí bude v tomto tahu hrát (ale viz Pravidlo 37(a) pro handicapovou hru).

  2. JAK SE PROVÁDÍ VÝBĚR Výběr se provádí:

    1. zdvižením koule, která není v kontaktu s jinou koulí, v souladu s Pravidlem 13 (blokované zdvižení) (nebo Pravidlem 36 (volitelné zdvižení nebo kontakt v rozšířené hře)) nebo

    2. hraním úderu.

    V každém případě koule takto vybraná se stává strikerovou koulí pro tento tah, a striker nesmí provádět údery do partnerské koule. Pokud tak učiní, aplikuje se Pravidlo 26.

  3. ZDVIŽENÍ KOULE Koule je zdvižena, pokud ji hráč záměrně přesune z její pozice jiným způsobem než zahráním úderu.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email