Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


47. STAV HRY


  1. DEFINICE Stav hry zahrnuje, ale není omezen na: to, která koule byla strikerem zvolena jako strikerova, správné umístění koulí nebo kolíčků; to, zda došlo k chybě nebo interferenci; to, který hráč je zodpovědný za pozici koule; to, zda koule byla roquetována, zasáhnuta nebo jí bylo pohnuto; to, zda si koule započítala bod za branku nebo zda je mimo danou stranu branky; to, zda existuje oprávnění na zdvižení nebo kontakt a množství zbývajícího času nebo handicapových tahů.

  2. ZEPTÁNÍ SE PROTIVNÍKA Hráč má právo zeptat se kdykoli protivníka na stav hry a protivník je povinen mu odpovědět podle svých nejlepších znalostí. Pokud protivník podá informaci, o níž se zjistí, že byla nesprávná, může se použít Pravidla 31.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email