Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


30. KOULE CHYBNĚ ODSTRANĚNÉ, NEBO NEODSTRANĚNÉ ZE HRY


  1. OBECNÉ Pokud je před koncem hry zjištěno, že hra byla ovlivněna tím, že:

    1. koule byla z důvodu nedorozumnění odstraněna ze hry, jakoby byla vykolíkována; nebo

    2. koule nebyla odstraněna ze hry podle Pravidla 15, když byla vykolíkována,

    má se zato, že celá hra od a včetně prvního ovlivněného úderu vůbec nenastala, všechny body dosažené kteroukoli koulí jsou zrušeny, koule umístěny na právoplatné pozice z konce úderu, který předcházel prvnímu ovlivněnému úderu a s výhradou Pravidla 30(b) hráč mající tou dobou oprávnění hrát pokračuje bez postihu v tahu. Pokud nelze zjistit, kdy byla hra poprvé ovlivněna, má se zato, že to bylo tehdy, když byla poprvé špatně umístěna koule.

  2. DŘÍVĚJŠÍ CHYBY Pokud se také zjistí, že reklamační lhůta jedné, nebo více chyb ještě neuplynula, když byla hra poprvé ovlivěna, příslušná pravidla se aplikují, jako by chyba, nebo chyby byly objeveny v danou chvíli.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email