rok 200218.12.:Pro neschopnost odpovědných osob nebyla stránka dlouhodobě aktualizována, 22.12. se bude, jak místní vědí, konat v Havířově od 9 hodin na hřišti za Gymnáziem Komenského klubový turnaj... (TV)
 
23.09.:Je po hlavním turnaji sezóny, 2. ročník Havířovského poháru byl zdárně ukončen, byť neoslnil nijak pozoruhodnými výkony... konání sněmu bylo presidentem odvoláno, když se ukázalo, že by se nesešel v příliš reprezentativním složení... (TV)
 
07.08.:Máme za sebou telčský deblový turnaj v 9-wicketu Oblast 2002... konání sněmu bylo z časových důvodů presidentem odloženo na 21.9.2002 do Havířova... 31.8.2002 od cca 10 hod. proběhne turnaj v Ostravě v Komenského sadech... (TV)
 
09.07.:Proběhl Cyrilometodějský klubový turnaj v Havířově... (TV)
 
21.05.:Proběhly Panhavířovské hry pořádané společně s Českým softtenisovým svazem... (TV)
 
16.05.:Zástupci havířovského, telčského a jindřichohradeckého kroketového klubu se setkali na neutrální půdě v Olomouci, aby prodiskutovali společné znění pravidel 9-wicket kroketu, které bude dostupné v blízké budoucnosti... předmětem jednání byla i budoucí podoba a struktura AČMK, která bude upřesněna na dalším sněmu AČMK, který se bude konat 27.7.2002 v Telči, kde také proběhne deblový turnaj v 9-wicketu, jehož bližší propozice budou časem dodány... (TV)
 
24.03.:President AČMK se poté, co včera vyhrál svůj první turnaj (Velikonoční turnaj) rozhodl svolat Sněm za účelem určitých změn ve stanovách, a pro posouzení některých personálních otázek... Sněm by měl proběhnout v sobotu 13. dubna 2002 od 18:30 v restauraci Školka v Havířově... (TV)
 
16.03.:Dvě zprávy, jedna lepší než druhá: za prvé, mezinárodní pravidla byla nejen přeložena, ale prošla i složitou schvalovací procedurou uvnitř AČMK, kdy se k překladu vyjadřoval kde kdo; za druhé: proběhne další turnaj, tentokráte už podle nových pravidel, a sice v sobotu 23.3.2001 od 8:00 na hřišti za Gymnáziem Komenského v Havířově, vnitřní rozchod tyček branek bude 150 mm, a velikost kurtu bude stanovena tak, aby jednotku tvořilo pět yardů. (TV)
 
04.02.:Proběhl nám další Sněm, detaily jsou v zápisu z téhož, nejpodstatnější změnou je přechod na mezinárodně platná pravidla, konkrétně na 6. edici Pravidel asociačního kroketu. Osvojení pravidel a přivyknutí k nim bude asi od nás ode všech žádat trochu času, ale pokrok se nedá zastavit... definitivní znění českého překladu bude dostupné v nejbližší době... (TV)
 
14.01.:President AČMK svolává Sněm a sice na sobotu 26.1. 2002 na 18:00 do zasedací místnosti AČMK (restaurace Byťák v Havířově)... Členové pochopitelně dostanou v průběhu času pozvánky... Doufejme, že se dostaví co nejvíce osob, na programu je totiž mimo jiné změna stanov... (TV)
 
© 2004 Asociace českomoravského kroketu email