OFICIÁLNÍ ROZHODNUTÍ STRAN PRAVIDEL GOLF KROKETU

(GCOR)

z ledna 2011

Ediktem seniora - praetora č.8 se pro utkání pořádaná pod záštitou AČMK s účinností od 1.1.2012 použijí tato oficiální rozhodnutí stran pravidel golf kroketu vydaná Výborem WCF pro golfkroketová pravidla z ledna 2011.

Oficiální rozhodnutí

Pravidlo 5:

5.1 Hra začíná, když striker provádí úder nebo se pokouší o úder do koule s úmyslem zahájit hru.
5.2 Koule jsou vnější činitelé dokud nejsou zahrány do hry v souladu s Pravidlem 5. Pokud je zjištěno, že bylo hráno špatnou koulí předtím, než byly všechny čtyři koule zahrány do hry, hra se vrací do stavu po posledním tahu zahraném správně v pořadí.
5.3 Pokud se striker dopustí neúderové chyby předtím, než je koulí hráno v jednom z prvních čtyř tahů hry, koule zůstává vnějším činitelem dokud jí není hráno ze startovního prostoru v pozdějším tahu.
5.4 Pokud se striker dopustí úderové chyby v jednom z prvních čtyř tahů, koule byla zahrána do hry bez ohledu na to, zda se protivník rozhodl ponechat ji tam, kde se zastavila, nebo ji přemístit na místo, které zaujímala ve startovním prostoru předtím než došlo k chybě.

Pravidlo 6:

6.1 Jestliže hráč při přípravě na úder do koule učiní kontakt s jinou koulí, tedy ne strikerovou koulí, a předtím, než zasáhne kouli, kterou měl v úmyslu zasáhnout, kontakt představuje neúderovou chybu a nikoli hraní se špatnou koulí.

Pravidlo 8:

8.1 Pokud hráč jedná na základě nesprávné informace poskytnuté protivníkem a je to zjištěno předtím, než tento hráč hraje znovu se stejnou koulí, hráč získá právo na volbu mezi znovuzahráním a tím, že nechá hru tak, jak je, včetně všech bodů, kterých bylo dosaženo v pořadí.

Pravidlo 9:

9.1 Jestliže dvě strany hrají současně, nebo téměř současně tak, že dvě koule se ve stejné chvíli pohybují, má se zato, že striker hrál první bez ohledu na skutečné pořadí, ve kterém byly tyto dva údery hrány a druhá strana se dopoustila neúderové chyby. Jestliže chyba ovlivnila výsledek strikerova zahrání, striker si může vybrat, že se všechny koule dotčené chybou přemístí na pozice, které zaujímaly předtím, než byly oba údery zahrány a tah bude odehrán znovu. Jestliže strikerova koule projede brankou v pořadí nebo způsobí, že tak učiní jiná koule poté, co byla dotčena chybou, striker se může rozhodnout nedbat chyby a započítat tento bod, v tomto případě druhá strana neztrácí svůj další tah.
9.2 Jestliže oba hráči strany hrají současně, nebo téměř současně tak, že dvě koule se ve stejné chvíli pohybují, strikerova hra je platná a partner se dopouští neúderové chyby. Opětovné zahrání není dovoleno.
9.3 Jestliže se na kurtu nachází vnější činitel jiný než kolíček předtím, než je úder hrán a vnější činitel je zasažen pohybující se koulí, nepoužije se Pravidla 9(f). Protivník si vybere, zda ponechá pohybující se kouli tam, kde se zastavila, nebo ji umístí tam, kde má zato, že by se zastavila, pokud by nedošlo k interferenci. Konkrétně opětovné zahrání není dovoleno.
9.4 Kolíčky, ať už jsou na zemi nebo na brance jsou vnější činitelé (Pravidlo 9(d)). Jako takové, by měly být odstraněny předtím než je úder hrán, pokud je pravděpodobné, že koule zasáhne kolíček. Pokud kolíček není odstraněn a koule jej zasáhne, koule se ponechá tam, kde se zastavila, nedojde k znovuzahrání a v tomto tahu nedojde k započítání žádného bodu.
Jestliže kolíček, který byl upuštěn poté, co striker zahrál, je zasažen pohybující se koulí, použije se Pravidla 9(f).

Pravidlo 10 :

10.1 Výjimka podle Pravidla 10(b)(2) se nevztahuje na kouli, jejíž majitel v této pozici vynechá tah z důvodu neúderové chyby.
10.2 K výjimce podle Pravidla 10(b)(3) nedojde, jestliže je koulí hráno od protivníkovy koule, s níž byla v kontaktu.
10.3 Odkaz na hru vlastníka ofsjd koule v Pravidle 10(c)(2) zahrnuje hru partnera v deblové hře a hru kteroukoli koulí vlastníka v singlové hře.

Pravidlo 15:

15.1 Rozhodčí by měl zasáhnout podle Pravidla 15(b)(4)(iii) pouze pokud osobně sleduje hru a je schopen ji zastavit bezprostředně po úderu, v němž byla branka nesprávně projeta.

© 2004 Asociace českomoravského kroketu email