Pravidla Golf kroketu 2013


PRAVIDLO 5 - ZAČÁTEK


(a) Strana, která vyhraje los, hraje jako první, a to modrou koulí, nebo ekvivalentní alternativní barvou.

(b) Všechny koule jsou na začátku zahrávány z pozice na kurtu, která je vzdálena do 1 yardu od rohu IV.

Komentář k Pravidlu 5(b): Místní pravidla mohou umožňovat použití odlišné startovní plochy, aby se tak zabránilo ohrání rohu IV. Taková obměna by však neměla být normální při hře na turnaji. Jednou takovou obměnou je začínat na východní hranici do 3 yardů od rohu IV.

(c) Tam, kde se zápas skládá z více než jedné hry, si hráči ponechají stejné koule a poražený začne další hru libovolnou koulí své strany.

(d) Tam, kde soutěž vyžaduje více než jedno kolo zápasů, se vítězství v losování může mezi koly střídat.

(e) Hra začíná, když hráč provádí úder nebo se pokouší provést úder do koule s úmyslem zahájit hru.

Komentář k Pravidlu 5(e): Jestliže první hráč promáchne, tak hra pro účely časových limitů začala a jestliže dojde během k promáchnutí k neúderové chybě, tato se řeší.

(f) Koule jsou vnějšími činiteli, dokud nejsou do hry zahrány v souladu s tímto pravidlem. Pokud se zjistí, že bylo hráno špatnou koulí dříve, než jsou do hry zahrány všechny čtyři koule, Pravidla 11 se nepoužije a hra se vrátí do stavu po zahrání posledního tahu zahraného správně v pořadí.

(g) Pokud se striker dopustí neúderové chyby předtím, než je koulí hráno v jednom ze čtyř prvních tahů hry, koule zůstává vnějším činitelem, dokud jí není hráno ze startovní pozice v pozdějším tahu.

(h) Pokud se striker dopustí úderové chyby v jednom z prvních čtyř tahů hry, koule byla zahrána do hry bez ohledu na to, zda si protivník zvolí, že se koule ponechá tam, kde se zastavila, nebo se přemístí na pozici, kterou zaujímala předtím, než došlo k chybě.