Pravidla Golf kroketu 2013


PRAVIDLO 15 - ROZHODCOVÁNÍ


(a) Hráči jsou ve všech zápasech zodpovědní za férovou a správnou aplikaci těchto Pravidel. Rozhodčí může být pověřen vedením zápasu, nebo může být zavolán na pomoc, nebo může ve specifických případech zasáhnout, aby se zajistilo, že zápas probíhá podle těchto Pravidel. Přítomnost nebo absence rozhodčího nemění povinnost hráče hrát férově a korektně. Hráči by měli upozornit protistranu před hraním úderu, který může vyústit v chybu, nebo který je energický. Pokud se při nepřítomnosti rozhodčího liší názory na faktickou otázku, dá se přednost názoru hráče s lepším výhledem, ale pokud jsou oba výhledy stejné, převáží názor strikera.

(b) Ustanovení týkající se jmenování, pravomocí a povinností rozhodčích jsou uvedena v Ustanoveních WCF pro rozhodcování. Pokud není rozhodčí dostupný, jsou hráči společnými rozhodčími zápasu.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email