Pravidla Golf kroketu 2013


PRAVIDLO 10 - OFSAJD KOULE


(a) Mezi právě projetou brankou a další brankou v pořadí se nachází přímka zvaná půlící čára. Půlící čáry pro jednotlivé branky jsou uvedeny v Diagramu 3. AF je přímka uprostřed mezi spojnicemi středů branek 1 a 2 a branek 5 a 6. CH je přímka uprostřed mezi spojnicemi středů branek 5 a 6 a branek 3 a 4. BG je přímka procházející středy branek 5 a 6. DE je přímka procházející kolíkem, která je kolmá k východní i západní hranici. To se aplikuje následovně:

  Další branka v pořadí    Půlící čára  
7 a 17AF
3, 9 a 15BG
5 a 11CH
7 ve hře na 7 bodůDE
všechny ostatníDE

DIAGRAM 3

(b) Na konci tahu, v němž bylo dosaženo bodu za branku, je jakákoli koule, která se nachází za půlící čárou pro další branku v pořadí, považována za ofsajd kouli, s výjimkou případů, kdy se na svou pozici dostala v důsledku:

(1) právě zahraného úderu nebo

(2) protivníkova úderu, protivníkova hraní se špatnou koulí nebo jeho chyby; tato výjimka se nicméně netýká koule, jejíž vlastník u ní v této pozici ztratil tah v důsledku neúderové chyby; nebo

(3) kontaktu s protivníkovou koulí; tato výjimka se nicméně netýká koule, která se nacházela před úderem v kontaktu s protivníkovou koulí a bylo jí hráno od této koule, s výhradou situace, kdy touto jinou koulí v tomto úderu pohnula; nebo

(4) toho, že byla přesunuta na trestnou pozici.


Komentář k Pravidlu 10(b): Pokud není jasně vidět, že celá koule je za půlící čárou, nemělo by být rozhodnuto, že je za půlící čárou.

(c)

(1) Před zahráním dalšího úderu má protivník vlastníka ofsajd koule právo nařídit, že ofsajd koule bude zahrána buď z místa, kde leží, anebo z jedné z trestných pozic D, nebo E na Diagramu 3, kterou určí tento protivník. Koule, u které bylo nařízeno, aby byla zahrána z trestné pozice, se stává vnějším činitelem, a to až do doby, než je s ní hráno. Pokud u ofsajd koule nebylo takto nařízeno, zůstává koulí ve hře.

Komentář k Pravidlu 10(c)(1): Ofsajd koule se stává vnějším činitelem pouze v případě, že je nařízeno, aby jí bylo hráno z trestné pozice. Poté, co bylo takto nařízeno, může být ponechána tam, kde je, poslána směrem k trestné pozici nebo na ni umístěna. Nicméně coby vnějším činitelem jí může být na žádost kteréhokoli hráče pohnuto, aby se zabránilo interferenci. Koule, u níž bylo takto nařízeno, zůstává vnějším činitelem, dokud jí není zahráno z trestné pozice.

(2) Jestliže vlastník ofsajd koule hraje předtím, než protivník vydal nařízení podle Pravidla 10 (c)(1), a předtím, než protivník hrál, může protivník přerušit hru a požadovat, aby byl úder odehrán znovu, a to poté, co se použije Pravidla 10 (c)(1). Předtím, než je úder znovu zahrán, se všechny koule umístí zpět na své původní pozice. Hráč, po kterém je požadováno, aby znovu zahrál úder podle tohoto pravidla, již pak není oprávněn k rozhodnutí o protivníkově ofsajd kouli u stejné branky. Odkaz na hru vlastníka ofsajd koule v tomto pravidle zahrnuje hru partnera v deblové hře a hru kteroukoli koulí vlastníka v singlové hře.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email