Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/www.kroket.org/www/pravidla/gc06.php:1) in /www/doc/www.kroket.org/www/pravidla/gc06.php on line 3

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/www.kroket.org/www/pravidla/gc06.php:1) in /www/doc/www.kroket.org/www/pravidla/gc06.php on line 3
AČMK - pravidla

Pravidla Golf kroketu 2013


PRAVIDLO 6 - TAH


(a) Každý tah se skládá z jednoho úderu a jeho důsledků; končí tehdy, když se všechny koule, které se v jeho průběhu pohnuly, zastaví, nebo když opustí kurt. Úder je hrán, když striker zasáhne holí kouli. Náhodný dotyk koule s holí v době, kdy se striker připravuje k provedení úderu, je úder (nebo chyba). Jestliže se hráč při pokusu o hraní úderu dotkne jiné koule před zasažením strikerovy koule, první dotyk je neúderová chyba, nikoli hraní se špatnou koulí.

Komentář k Pravidlu 6(a):
(i) Tah začíná, když striker zasáhne strikerovu kouli, a končí, když se koule zastaví nebo opustí kurt. Další tah začíná, když další striker zasáhne další strikerovu kouli. Mezi tahy je krátký úsek, kdy nový striker zaujímá pozici nebo kdy hráči činí rozhodnutí stran koulí mimo kurt, ofsajd koulí nebo těch, které byly dotčeny chybou. Tento časový úsek není částí žádného tahu.
(ii) Když se striker připravuje na hraní úderu, je dotyk strikerovy koule s úderovou plochou hole úderem, dotyk strikerovy koule s jinou částí hole úderovou chybou a dotyk s jinou koulí je neúderovou chybou.

(b) Hráč nesmí zahrát úder tak, že by se pouze mělo zato, že úder byl hrán, ale k úderu by ve skutečnosti nedošlo.

(c) Pokus o zásah koule, při kterém nedošlo k zásahu ("promáchnutí"), není úderem, ani chybou a hráči zůstává právo hrát, pokud nedošlo k neúderové chybě.

(d) Jako důsledek úderu může strikerova koule projet brankou v pořadí a započítat si bod (nebo body, pokud jsou projety 2 branky v pořadí) nebo může způsobit, že se jiné koule pohnou a započítají si bod (nebo body).

(e) Pokud dvě strany hrají současně, nebo téměř současně, takže se dvě koule pohybují ve stejnou chvíli, má se zato, že striker hrál první bez ohledu na skutečné pořadí, v němž byly údery hrány a druhá strana se dopouští neúderové chyby. Pokud taková chyba ovlivní výsledek strikerova úderu, může si striker vybrat, že se všechny koule dotčené chybou přemístí na pozice, které zaujímaly předtím, než byly údery hrány, a odehrát svůj tah znovu. Jestliže strikerova koule projede brankou v pořadí nebo způsobí, že tak učiní jiná koule, poté co byla dotčena chybou, striker si může vybrat, že chybu promine a dojde k dosažení bodu za branku, a v takovém případě druhá strana neztrácí svůj další tah.

(f) Jestliže oba hráči strany hrají současně, nebo téměř současně, takže se dvě koule pohybují ve stejnou chvíli, strikerova hra je platná a partner se dopouští neúderové chyby. Opětovné zahrání není dovoleno.

(g) Koule opustí kurt a stane se vnějším činitelem, jestliže více než polovina koule protne hranici. Zůstává vnějším činitelem, dokud s ní není znovu hráno. Pokud není nařízeno, že jí musí být pohnuto coby ofsajd koulí, hraje se s ní z místa, kde protnula hranici. Hráč může před kterýmkoli tahem požádat, aby se koule mimo kurt umístila na hranici, nebo aby se její pozice označila. Rozhodčí, anebo - za jeho nepřítomnosti - vlastník koule určí místo, kam se koule umístí.

Komentář k Pravidlu 6(g): Přesná pozice koule umisťované na hranici bude důležitá, jestliže se hráč bude pokoušet o blokování její dráhy nebo si bude přát vědět, zda bude ofsajd, pokud dojde k průjezdu branky. - V těchto případech je hráč oprávněn žádat, aby byla umístěna před zahráním. Koule, která byla umístěna na hranici a je s ní pohnuto předtím, než je s ní hráno, se vrátí a hraje se s ní z místa, kde opustila kurt, s výjimkou situace, kdy se stane ofsajd a je rozhodnuto o jejím přemístění.

(h) Nemůže-li být koule na hranici umístěna z důvodu přítomnosti jiné koule, je umístěna poté, co je tato jiná koule zahrána. Pokud je nicméně umísťovanou koulí hráno dříve než touto jinou koulí, je umístěna na hranici do kontaktu s touto jinou koulí, a to co nejblíže místu, kam by byla jinak umístěna.

Komentář k Pravidlu 6(h): Neobvyklá situace, která je zde popisována, pokrývá případ koule rushující jinou kouli mimo kurt a buď těsně zůstávající na kurtu, nebo vyjíždějící z kurtu na stejném místě. Pokud rushující koule zůstává na kurtu a překáží v umísťování, je koule mimo kurt umístěna do kontaktu s ní a je jí hráno z této kontaktní pozice. Pokud obě koule opustí kurt na stejném místě, druhá koule, kterou bude hráno, je umístěna po odehrání první koule, se kterou bude hráno.

(i) V případě, že koule umístěná na hranici překáží zahrání jiné koule, dočasně se odstraní.

Komentář k Pravidlu 6(i): Koule, která opustí kurt, je vnějším činitelem, dokud jí není hráno. Coby vnější činitel by měla být posunuta, jestliže může překážet v hraní úderu.

(j) Jestliže se koule pohne poté, co byla její pozice odsouhlasena, vrátí se na odsouhlasené místo. Pozice koule je odsouhlasena, jestliže hrál další hráč nebo v případě, že byla stanovena rozhodnutím rozhodčího nebo hráčů.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email