Pravidla Golf kroketu 2013


PRAVIDLO 8 - RADA


(a) V deblové hře mohou hráči radit svým partnerům a pomáhat jim v hraní úderu tím, že určí směr, ve kterém by měl být proveden švih holí. Nicméně ve chvíli, kdy je úder skutečně hrán, partner musí stát dostatečně daleko od strikera i od místa, které by strikerovi mohlo pomoci v odhadu síly nebo směru úderu.

(b) Je-li o to hráč požádán, sdělí protivníkovi skóre, která branka je další v pořadí, kterou koulí bylo hráno naposledy a jak se koule za půlící čárou dostaly na své pozice.

(c) Jestliže hráč jedná na základě chybné informace sdělené protivníkem a je to zjištěno předtím, než hráč zahraje stejnou koulí znovu, hráč si vybere mezi opětovným zahráním a ponecháním hry ve stavu, v jakém je, včetně všech bodů v pořadí, kterých bylo dosaženo.

(d) Hráč nesmí poskytnout protistraně taktickou radu. Pokud je taková rada udělena, použije se Pravidla 14(a)(2). Hráči protistrany se mohou rozhodnout, zda této rady využijí, nebo ji budou ignorovat.

(e) Ačkoli z místa mimo kurt nesmí být udělena žádná jiná rada než povzbuzení, hráč má právo podle této rady jednat.

Komentář k Pravidlu 8(e): Manažer, spíše než hráči a rozhodčí, by měl zajistit, aby nedocházelo k udílení rad zpoza kurtu. Místní pravidla mohou se souhlasem manažera rady zpoza kurtu umožňovat.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email