INTERCLUB  - 3. ročník -  4.- 6. 7. 2009  (OSTRAVA)


kategorie ExtraClass, singl, level hra, zkrácená na 14 bodů

funkcionáři
manažer: Jiří Plachý
ředitel: Ivo Marták
turn. rozhodčí: Tomáš Vrtný

propozice
místo: Ostrava
kurty: 4 kurty, délka 5 yd
branky: rozchod 93 mm, kovové, kuželové kotvení
koule: Sunshiny
přihlášky do: 30. dubna 2009
startovné: 400 Kč
poznámka:
Pořadatel:
	Asociace českomoravského kroketu, o. s. a z pověření hostitelský klub Spojený kroketový klub Silesia, o. s.
Účastníci:
	kluby zaregistrované v AČMK k 31. 12. 2008
	kluby přihlášené prostřednictvím přihlášky podané do 30. 4. 2009 (viz přihláška v příloze)
	kluby které v termínu do 31. 5. 2009 uhradí startovné
Startovné:
	částku zasílejte na účet AČMK č. 2965467001/5500, do zprávy pro příjemce uveďte jméno klubu
	nezaplacení startovného do 31. 5. 2009 bude důvodem k vyřazení přihlášky
Funkcionáři a odvolací výbor:
	manažer: Jiří Plachý
	ředitel: Tomáš Vrtný
	turnajový rozhodčí: prozatím nepřidělen
	handicapper: Jan Dehner
	odvolací výbor: má pět členů, jeho členy jmenuje president a kapitáni družstev. Odvolací výbor se zabývá řešením
    nerozumných rozhodnutí manažera, handicapper a případů podjatosti turnajového rozhodčího. Pro podání námitky je 
    nutno složit kauci 200,-Kč která bude v případě oprávněnosti námitky vrácena.
Herní systém:
	každý klub může vytvořit pouze 1 družstvo, do něhož před zahájením turnaje nominuje 2 až 4 osoby, které musí být členy
     příslušného klubu, a jednu z nich určí za kapitána 
	1 skupina, v níž se utká každé družstvo s každým
	vzájemný mač (družstvo vs. družstvo) se bude skládat ze čtyř her v asociačním kroketu a z jednoho golf kroketového 
    zápasu hraného na dvě vítězné hry
•	asociační kroket: zkrácené 14bodové singlové neparalelní level hry bez časového omezení – jeden bod za každou 
    vítěznou hru
•	golf kroket: zápas hraný na 2 vítězné časově neomezené 13bodové hry – jeden bod za vítězný zápas
Kritéria pro určení celkového pořadí:
	o vítězi rozhodne počet vítězných mačů mezi družstvy 
	v případě rovnosti vítězných mačů rozhodne celkový počet získaných bodů (tj. vyhraných her v AC, resp. zápasů v GC)
     v celém turnaji 
	v případě rovnosti vítězných mačů a stejného počtu získaných bodů rozhodne vzájemný mač mezi kluby
	v případě, že výše zmíněná kritéria nebudou dostatečná, rozhodne o pořadí tie-break, kterým bude součet bodů z 
    rozstřelu 2 členů družstva (určí kapitán družstva) při pokusu o dosažení co největšího počtu bodů ze standardního 
    postavení koulí pro break ze čtyř koulí
Nasazování hráčů:
	kapitán družstva písemně nahlásí manažerovi turnaje vždy před zahájením mače mezi dvěma družstvy jmenný seznam
     a způsob nasazení hráčů (AC1, AC2, GC), v mači musí být hry v asociačním kroketu odehrány 2 hráči, golf kroketový
     zápas kterýmkoli členem družstva 
	bude-li vzájemný mač mezi dvěma družstvy rozhodnut (tj. dosáhne tří bodů), je možné na zbývající hry nasadit za 
    nasazeného hráče náhradníka, nahrazený hráč se v takovém případě nemůže dále zúčastnit tohoto vzájemného mače
	bude-li hráč po nasazení zraněn a nebude moci k utkání nastoupit může být nahrazen náhradníkem
	zraněný hráč nebude moci pokračovat v dalším mači proti jinému družstvu
	zraní-li se hráč během hry tak že nebude moci ve hře pokračovat bude výsledek kontumován 
Ostatní:
	kurty: čtyři 5yardové 
	branky: rozchod 93 mm, kovové, kuželové kotvení
	koule: značky Sunshiny
	ceny: putovní trofej AČMK pro vítězný klub, upomínková trofej pro hráče vítězného družstva a hráče poraženého finalisty , 
    věcné ceny
	oblečení hráčů: bílé, světlé barvy
	koučování je povoleno pouze mimo kurt, před tahem nikoli během tahu, během tahu žádné technické rady a taktické 
    pokyny od spoluhráčů, kteří daný zápas nehrají
Časový plán:
	sobota	4. 7. 2009		presence a zahájení turnaje 7:30 – 8:00
				začátek 8:00	předpokládaný konec 19:30
	neděle	5. 7. 2009		začátek 8:00	předpokládaný konec 19:30
	pondělí	6. 7. 2009		začátek 8:00	předpokládaný konec 15:00

Rozlosování: v noci z 8.na 9.5. v Hořicích u příležitosti turnaje O Pohár města Hořic
Herní harmonogram:
	viz příloha
Ubytování účastníků:
	pomůže zprostředkovat SKKS
	požadavky na ubytování (počet hráčů) nahlásí účastníci do 30. 4. 2009 prostřednictvím přihláškyVysvětlivky:
družstvo - buduje si jej každý klub
mač - souboj družstvo vs. družstvo
zápas - týká se výhradně GC a hraje se na 2 vítězné hry
hra - všechny boje v AC a 2, popř. 3 hry v GC

 


výsledky

CCDT vs. FNCCO

David Hajn vs. Jaromír Struhala +14
Václav Doskočil vs. Martina Navrátilová +8

Marečková Hana vs. Navrátilová Adéla 7-1,7-5


David Hajn vs. Martina Navrátilová +6
Václav Doskočil vs. Jaromír Struhala +2

CCCC vs. SKKS

Petr Bárta ml. vs. Jan Dehner +10
Tomáš Rejmont vs. Ivo Marták -11

Bárta Petr st. vs. Vrtný Tomáš Bárta Petr st. vs. Vrtný Tomáš 2-7,2-7


Petr Bárta ml. vs. Ivo Marták -2
Tomáš Rejmont vs. Jan Dehner +5

CCDT vs. KKP

David Hajn vs. Michal Kotyk +10
Václav Doskočil vs. Otakar Stankuš +6

Plachý Jiří vs. Stankuš Otakar 7-6,7-5


Hana Hajnová vs. Jan Čihák +3
Václav Doskočil vs. Jiří Čihák +6

FNCCO vs. SKKS

Martina Navrátilová vs. Jan Dehner -7
Jaromír Struhala vs. Ivo Marták -8

Navrátilová Adéla vs. Borák Michal 7-6,4-7,4-7


Martina Navrátilová vs. Ivo Marták -13
Jaromír Struhala vs. Jan Dehner -9

CCCC vs. CCDT

Petr Bárta ml. vs. David Hajn +11
Petr Bárta st. vs. Václav Doskočil -12

Štěpánková Dagmar vs. Plachý Jiří 4-7,3-7


Petr Bárta ml. vs. Václav Doskočil +6
Petr Bárta st. vs. David Hajn -12

FNCCO vs. KKP

Martina Navrátilová vs. Jan Čihák -11
Jaromír Struhala vs. Michal Kotyk -4

Navrátilová Adéla vs. Čihák Jiří 5-7,7-6,7-1


Martina Navrátilová vs. Michal Kotyk -3
Jaromír Struhala vs. Jan Čihák -3

CCCC vs. KKP

Petr Bárta ml. vs. Otakar Stankuš +10
Tomáš Rejmont vs. Michal Kotyk +3

Bárta Petr ml. vs. Stankuš Otakar 7-5,3-7,7-5


Tomáš Rejmont vs. Jan Čihák +2(t)
Petr Bárta st. vs. Michal Kotyk +4

CCDT vs. SKKS

Václav Doskočil vs. Jan Dehner +3
David Hajn vs. Ivo Marták +14(p)

Plachý Jiří vs. Vrtný Tomáš 7-5,6-7,7-2


Václav Doskočil vs. Ivo Marták -10
Hana Hajnová vs. Jan Dehner +1

CCCC vs. FNCCO

Petr Bárta ml. vs. Jaromír Struhala +8
Tomáš Rejmont vs. Martina Navrátilová +1(t)

Rejmont Tomáš vs. Navrátilová Adéla 7-5,3-7,7-4


Petr Bárta ml. vs. Martina Navrátilová +14
Petr Bárta st. vs. Boris Navrátil -4

KKP vs. SKKS

Michal Kotyk vs. Jan Dehner +3
Jiří Čihák vs. Ivo Marták -11

Stankuš Otakar vs. Vrtný Tomáš 7-3,5-7,7-5


Michal Kotyk vs. Ivo Marták -11
Jiří Čihák vs. Jan Dehner -12

konečné pořadí soutěže
 
1. PÁR4/4
2.- 3/4
3. ADMIN2/4
4. FREE_ITEM1/4
5. FREE_ITEM0/4
 

© 2004 Asociace českomoravského kroketu email