INTERCLUB 5.- 7. 7. 2024  (TELČ )


kategorie ExtraClass, singl, hra podle rozšířených pravidel

funkcionáři
manažer: Štěpán Hazdra
turn. rozhodčí: Otakar Stankuš

propozice
místo: Telč, areál Batelovská (Na Kotnově)
kurty: 2 kurty, délka 7 yd
branky: rozchod 93 mm, kovové, kuželové kotvení
koule: Dawson Int`l
přihlášky do: 13. června 2024
startovné: 1500,-Kč za družstvo
poznámka:
Účastníci:
- kluby zaregistrované v AČMK k 31. 12. 2023
- kluby přihlášené prostřednictvím přihlášky podané do 13. 6. 2024
- vedení klubu pošle e-mail na adresu stepan.hazdra@kroket.org
- kluby, které v termínu do 30. 6. 2024 uhradí startovné ve výši 1500 Kč za každé přihlášené družstvo
- každý klub může vytvořit až 2 družstva 
- do družstva lze před zahájením turnaje nominovat 4 až 12 hráčů,kteří musí být členy příslušného klubu a jednoho z nich určí 
za kapitána
- každý hráč může být nominován pouze do jedno družstva

Startovné:
- částku 1500,-Kč za každé přihlášené družstvo zasílejte na účet AČMK 2200562082/2010, do zprávy pro příjemce uveďte jméno 
klubu
- nezaplacení startovného v daném termínu bude důvodem k vyřazení přihlášky

Odvolací výbor:
- má 5 členů, které jmenují kapitáni družstev
- zabývá se řešením nerozumných rozhodnutí manažera a případů podjatosti turnajového rozhodčího;
- pro podání námitky je nutno složit kauci 200 Kč, která bude v případě oprávněnosti námitky vrácena

Herní systém:
- jedna skupina, v níž se utká každé družstvo s každým
- vzájemný zápas (družstvo vs. družstvo) se bude skládat z jedné hry v asociačním kroketu, osmi 
her v golf kroketu a dvou golf kroketových čtyřher
- vítězné družstvo vzájemného zápasu má 2 body do celkové tabulky, při remíze mají obě družstva po 1 bodu, 
poražené družstvo 0 bodů
- pro určení výsledku zápasu mezi družstvy jsou jednotlivé hry hodnoceny následovně:
AC singl - 2 body
GC singl - 1 bod
GC debl - 1bod
: 
Asociační kroket:
- 1x asociační kroket – dvouhra: 26ti bodové hry podle rozšířených pravidel s časovým omezením na 150 
   minut. 

Golf kroket:
- 4x golf kroket – dvouhra: 13ti bodové hry s časovým omezením 60 minut 
- 2x golf kroket – čtyřhra: 13ti bodová hra s časovým omezením 75 minut 

Nasazování hráčů:
- kapitán družstva písemně nahlásí manažerovi turnaje před zahájením turnaje jmenný seznam nominovaných hráčů pro všechny 
zápasy mezi družstvy, 
- hráče na jednotlivé zápasy kapitán družstva písemně nahlásí manažerovi turnaje před zahájením zápasu 
(singles AC hráč A1, singles GC hráči G1, G2, G3 a G4, deblové dvojice GC D1 a D2)
- bude-li hráč po nasazení zraněn a nebude moci ke hře nastoupit, může být nahrazen náhradníkem; zraněný hráč nebude moci 
hrát v žádném dalším zápase proti jinému družstvu
- zraní-li se hráč během hry tak, že nebude moci ve hře pokračovat bude výsledek kontumován

Kritéria pro určení celkového pořadí:
1. počet bodů za vítězství a remízy ze všech vzájemných zápasů mezi družstvy
2. počet vítězných zápasů ze všech vzájemných mezi družstvy
3. počet vítězných her ze všech vzájemných mezi družstvy
4. rozdíl celkového skóre her mezi nerozhodnutými družstvy
(od součtu získaných bodů za hry družstva se odečte součet bodů za hry jeho soupeřů ve vzájemných zápasech; výsledky se setřídí 
podle velikosti, družstva se umístí v tabulce dle hodnoty výsledku od největšího k nejmenšímu)
5. rozdíl celkového skóre branek (pouze GC) mezi všemi družstvy v tabulce
(od součtu získaných bodů družstva se odečte součet bodů jeho soupeřů ve vzájemných zápasech výsledky se setřídí 
podle velikosti, družstva se umístí v tabulce dle hodnoty výsledku od největšího k nejmenšímu)
6. AC tie-break, kterým bude součet bodů z rozstřelu 2 členů družstva (určí kapitán družstva) 
- jako tie-break je určen pokus o dosažení co nejvyššího počtu bodů strikerovou koulí v  průběhu jednoho tahu začínajícího 
ze standardního postavení koulí pro break ze tří koulí (strikerova koule a druhá koule v jednoyardovém okolí první branky a třetí 
koule v jednoyardovém okolí druhé branky)

Ostatní:
- ceny: putovní trofej AČMK pro vítězný klub 
- oblečení hráčů: v převažující bílé barvě
- koučování je povoleno pouze před tahem, nikoliv během tahu, během tahu žádné technické rady a taktické pokyny od spoluhráčů, 
kteří daný zápas nehrají, nejsou povoleny

Rozlosování:

Uvedené časy se mohou změnit v závislosti na průběhu turnaje.
V případě brzkého dohrání všech naplánovaných her pro daný den se, po vzájemné dohodě kapitánů s manažerem, mohou 
odehrát hry, naplánované na následující den v daném pořadí.

© 2004 Asociace českomoravského kroketu email