INTERCLUB  - 6. ročník -  28.- 30. 9. 2018  (TELČ)


kategorie ExtraClass, singl, level hra

funkcionáři
manažer: Michal Kotyk
ředitel: Jiří Plachý
turn. rozhodčí: Tomáš Vrtný
handicaper: Jan Dehner
delegát: Jan Král

propozice
místo: Telč
kurty: 2 kurty, délka 7 yd
branky: rozchod 93 mm, kovové, kuželové kotvení
koule: Sunshiny
startovné: klub 1500,-Kč
poznámka:

Konečné pořadí:
1. místo: CCD TELČ 2. místo: KK PRAHA 3. místo: CCCC HOŘICE 4. místo: SKK Silesi INTERCLUB SINGLES AC INTERCLUB SINGLES GC INTERCLUB DOUBLES AC & GC Pořadatel: • Asociace českomoravského kroketu, o.s. a hostitelský klub CCD Telč Účastníci: • kluby zaregistrované v AČMK k 31. 12. 2017 • kluby přihlášené prostřednictvím přihlášky podané do 15. 9. 2018 • vedení klubu pošle e-mail na adresu kotyk.michal@gmail.com • kluby, které v termínu do 26. 9. 2018 uhradí startovné ve výši 1500,-Kč Startovné: • částku zasílejte na účet AČMK 2200562082/2010, do zprávy pro příjemce uveďte jméno klubu • nezaplacení startovného v daném termínu bude důvodem k vyřazení přihlášky Funkcionáři a odvolací výbor: • manažer: Michal Kotyk • ředitel: Jiří Plachý • turnajový rozhodčí: Tomáš Vrtný • delegát: Jan Král • odvolací výbor: má 5 členů, jeho členy jmenuje president a kapitáni družstev; (Jiří Plachý, Michal Borák, Leona Vorlová, Jan Čihák, Václav Doskočil odvolací výbor se zabývá řešením nerozumných rozhodnutí manažera a případů podjatosti turnajového rozhodčího; pro podání námitky je nutno složit kauci 200 Kč, která bude v případě oprávněnosti námitky vrácena Herní systém: • každý klub může vytvořit pouze 1 družstvo, do něhož před zahájením turnaje nominuje 3 až 12 hráčů, kteří musí být členy příslušného klubu a jednoho z nich určí za kapitána • jedna skupina, v níž se utká každé družstvo s každým • vzájemný zápas (družstvo vs. družstvo) se bude skládat ze dvou her v asociačním kroketu, ze tří her v golf kroketu jedné golf kroketové čtyřhry a jedné čtyřhry v asociačním kroketu. • 2x asociační kroket – dvouhra: 26ti bodové hry podle rozšířených pravidel s časovým omezením na 150 minut – jeden bod za každou vítěznou hru • 3x golf kroket – dvouhra: 13ti bodové hry s časovým omezením 60 minut – jeden bod za každou vítěznou hru • 1x golf kroket – čtyřhra: 13ti bodová hra s časovým omezením 60 minut – jeden bod za vítěznou hru • 1x asociační kroket – čtyřhra: 26ti bodová hra podle rozšířených pravidel s časovým omezením na 150 minut • ke každému zápasu budou nominováni minimálně 3 a maximálně 9 hráčů z družstva Nasazování hráčů: • kapitán družstva písemně nahlásí manažerovi turnaje před zahájením turnaje jmenný seznam nominovaných hráčů pro všechny zápasy mezi družstvy, (singles AC hráč 1 a 2, singles GC hráč 1, 2 a 3; • hráče na jednotlivé zápasy kapitán družstva písemně nahlásí manažerovi turnaje před zahájením zápasu; • bude-li hráč po nasazení zraněn a nebude moci ke hře nastoupit, může být nahrazen náhradníkem; zraněný hráč nebude moci hrát v žádném dalším zápase proti jinému družstvu • zraní-li se hráč během hry tak, že nebude moci ve hře pokračovat bude výsledek kontumován Kritéria pro určení celkového pořadí: 1. počet vítězných zápasů mezi družstvy> 2. rozdíl celkového skóre mezi nerozhodnutými družstvy • od součtu získaných bodů družstva se odečte součet bodů jeho soupeřů ve vzájemných zápasech; výsledky se setřídí podle velikosti, družstva se umístí v tabulce dle hodnoty výsledku od největšího k nejmenšímu> 3. rozdíl celkového skóre mezi všemi družstvy v tabulce • od součtu získaných bodů družstva se odečte součet bodů jeho soupeřů ve vzájemných zápasech;> výsledky se setřídí podle velikosti, družstva se umístí v tabulce dle hodnoty výsledku od největšího k nejmenšímu> 4. AC tie-break, kterým bude součet bodů z rozstřelu 2 členů družstva (určí kapitán družstva) • jako tie-break je určen pokus o dosažení co nejvyššího počtu bodů strikerovou koulí v průběhu jednoho tahu začínajícího ze standardního postavení koulí pro break ze tří koulí (strikerova koule a druhá koule v jednoyardovém okolí první branky a třetí koule v jednoyardovém okolí druhé branky)> Ostatní: • ceny: putovní trofej AČMK pro vítězný klub • oblečení hráčů: v převažující bílé barvě • koučování je povoleno pouze před tahem, nikoliv během tahu, během tahu žádné technické rady a> taktické pokyny od spoluhráčů, kteří daný zápas nehrají, nejsou povoleny> Rozlosování: • ráno 28.9. před zahájením turnaje Pořadí zápasů a předpokládaný časový plán:r> pátek 28. 9. 2018 8:30 prezence 8:55 zahájení turnaje 9:00 AC singles Kurt č. 1 A1 vs. B2 + A2 vs. B1 Kurt č. 2 C1 vs. D2 + C2 vs. D1 11:30 AC singles Kurt č. 1 A1 vs. C2 + A2 vs. C1 Kurt č. 2 B1 vs. D2 + B2 vs. D1 14:00 AC singles Kurt č. 1 A1 vs. D2 + A2 vs. D1 Kurt č. 2 B1 vs. C2 + B2 vs. C1 16:30 AC doubles Kurt č. 1 A vs. B Kurt č. 2 C vs. D sobota 29. 9. 2018 8:45 prezence 9:00 AC doubles Kurt č. 1 A vs. C Kurt č. 2 B vs. D 11:30 AC doubles Kurt č. 1 A vs. D Kurt č. 2 B vs. C 14:00 GC doubles Kurt č. 1 A vs. B Kurt č. 2 C vs. D 15:00 GC doubles Kurt č. 1 A vs. C Kurt č. 2 B vs. D 16:00 GC doubles Kurt č. 1 A vs. D Kurt č. 2 B vs. C neděle 30.9. 2018 8:45 prezence 9:00 GC singles Kurt č. 1 A1 vs. B3 + A3 vs. B1 Kurt č. 2 C1 vs. D3 + C3 vs. D1 10:00 GC singles Kurt č. 1 A2 vs. B2 + C2 vs. D2 Kurt č. 2 A1 vs. C3 + A3 vs. C1 11:00 GC singles Kurt č. 1 B1 vs. D3 + B3 vs. D1 Kurt č. 2 A2 vs. C2 + B2 vs. D2 12:00 GC singles Kurt č. 1 A1 vs. D3 + A3 vs. D1 Kurt č. 2 B1 vs. C3 + B3 vs. C1 13:00 GC singles Kurt č. 1 A2 vs. D2 Kurt č. 2 B2 vs. C2 Uvedené časy se mohou změnit v závislosti na průběhu turnaje. V případě brzkého dohrání všech naplánovaných her pro daný den se, po vzájemné dohodě kapitánů s manažerem, mohou odehrát hry, naplánované na následující den v daném pořadí.


výsledky

konečné pořadí soutěže
 
 

© 2004 Asociace českomoravského kroketu email