INTERCLUB  - 4. ročník -  5.- 7. 7. 2012  (HOŘICE)


kategorie ExtraClass, singl, hra podle rozšířených pravidel, zkrácená na 14 bodů

funkcionáři
manažer: Jan Čihák
ředitel: Stanislav Vorel
turn. rozhodčí: Otakar Stankuš
handicaper: Jan Dehner
delegát: Štěpán Hazdra
hodnocení: 7.75

propozice
místo: HOŘICE, FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ GOTHARD
kurty: 6 kurtů, délka 5 yd
branky: rozchod 93 mm, kovové, kuželové kotvení
koule: Sunshiny
přihlášky do: 30. dubna 2012
startovné: 1200 Kč za klub na účet AČMK
poznámka:
	
Pořadatel:
•	Asociace českomoravského kroketu, o. s. a z pověření hostitelský klub CCCC Hořice

Účastníci:
•	kluby zaregistrované v AČMK k 31. 12. 2011
•	kluby přihlášené prostřednictvím přihlášky podané do 30. 4. 2012; 
        vedení klubu pošle e-mail na adresu vicepresident@kroket.org 
•	kluby, které v termínu do 30. 4. 2012 uhradí startovné
•	požadované podmínky pro přihlášení na Interclub 2012 splnily následující kluby:

A: CCD Telč B: SKK Silesia C: FNCC Ostrava D: CCCC Hořice E: KK Praha

Startovné: • částku zasílejte na účet AČMK 2965467001/5500, do zprávy pro příjemce uveďte jméno klubu • nezaplacení startovného do 30. 4. 2012 bude důvodem k vyřazení přihlášky Funkcionáři a odvolací výbor: • manažer: Jan Čihák • ředitel: Stanislav Vorel • turnajový rozhodčí: Otakar Stankuš • handicapper: Jan Dehner • delegát: Štěpán Hazdra • odvolací výbor: má pět členů, jeho členy jmenuje president a kapitáni družstev; odvolací výbor se zabývá řešením nerozumných rozhodnutí manažera a případů podjatosti turnajového rozhodčího; pro podání námitky je nutno složit kauci 200,-Kč, která bude v případě oprávněnosti námitky vrácena Herní systém: • každý klub může vytvořit pouze 1 družstvo, do něhož před zahájením turnaje nominuje nominuje 3 až 6 hráčů, které musí být členy příslušného klubu a jednu z nich určí za kapitána • jedna skupina, v níž se utká každé družstvo s každým • vzájemný zápas (družstvo vs. družstvo) se bude skládat ze dvou her v asociačním kroketu, ze dvou her v golf kroketu a jedné golf kroketové čtyřhry • 2x asociační kroket - dvouhra: zkrácené 14ti bodové hry (verze zdvižení nebo kontakt, dle pravidel asociačního kroketu 45(c)) s časovým omezením na 135 minut – jeden bod za každou vítěznou hru • 2x golf kroket - dvouhra: 13ti bodové hry s časovým omezením 75 minut – jeden bod za každou vítěznou hru • 1x golf kroket - čtyřhra: 13ti bodová hra s časovým omezením 90 minut – jeden bod za vítěznou hru • nejprve se odehrají současně 2 hry v AC, poté se odehrají současně 2 hry v GC v rámci jednoho zápasu • čtyřhry se odehrají až po odehrání všech singlových her v rámci všech zápasů • ke každému zápasu budou nominováni minimálně 3 a maximálně 4 hráči z družstva Nasazování hráčů: • kapitán družstva písemně nahlásí manažerovi turnaje vždy před zahájením zápasu jmenný seznam nominovaných hráčů (2 hráči singles AC, 2 hráči singles GC a 2 hráči doubles GC); v každém zápase musí alespoň jednu z her odehrát minimálně 3 hráči z nominovaných hráčů družstva pro daný zápas • los mezi kapitány soupeřících družstev rozhodne o pořadí nasazování hráčů v první AC hře; kapitán, který prohrál los vybere jednoho ze 2 nasazených hráčů na AC a druhý kapitán k němu dosadí svého hráče, druhou, současně na jiném kurtu hranou, hru budou hrát proti sobě zbylí 2 hráči; pro GC hry bude situace opačná, kapitán, který los vyhrál bude nasazovat jako první a následně druhý kapitán dosadí svého hráče; jména takto nominovaných hráčů na jednotlivé hry bude nahlášeno manažerovi ještě před začátkem prvních her zápasu • bude-li vzájemný zápas mezi dvěma družstvy rozhodnut (tj. dosáhne-li jedno družstvo alespoň tří bodů), je možné na GC čtyřhru nasadit za hráče nominované do zápasu jednoho nebo dva náhradníky ze zbylých členů družstva; tuto změnu musí kapitán družstva nahlásit manažerovi turnaje ještě před zahájením první GC čtyřhry v turnaji • bude-li hráč po nasazení zraněn a nebude moci ke hře nastoupit, může být nahrazen náhradníkem; zraněný hráč nebude moci hrát v žádném dalším zápase proti jinému družstvu • zraní-li se hráč během hry tak, že nebude moci ve hře pokračovat bude výsledek kontumován Kritéria pro určení celkového pořadí: 1. počet vítězných zápasů mezi družstvy 2. vzájemný zápas mezi družstvy 3. rozdíl celkového skóre mezi nerozhodnutými družstvy • od součtu získaných bodů družstva se odečte součet bodů jeho soupeřů ve vzájemných zápasech; výsledky se setřídí podle velikosti, družstva se umístí v tabulce dle hodnoty výsledku od největšího k nejmenšímu 4. rozdíl celkového skóre mezi všemi družstvy v tabulce • od součtu získaných bodů družstva se odečte součet bodů jeho soupeřů ve vzájemných zápasech; výsledky se setřídí podle velikosti, družstva se umístí v tabulce dle hodnoty výsledku od největšího k nejmenšímu 5. AC tie-break, kterým bude součet bodů z rozstřelu 2 členů družstva (určí kapitán družstva) • jako tie-break je určen pokus o dosažení co nejvyššího počtu bodů strikerovou koulí v průběhu jednoho tahu začínajícího ze standardního postavení koulí pro break ze tří koulí (strikerova koule a druhá koule v jednoyardovém okolí první branky a třetí koule v jednoyardovém okolí druhé branky) Ostatní: • kurty: šest – 5 yd • branky: rozchod 93 mm, kovové, kuželové kotvení • koule: Sunshiny • ceny: putovní trofej AČMK pro vítězný klub • oblečení hráčů: v převažující bílé barvě • koučování je povoleno pouze před tahem, nikoliv během tahu, během tahu žádné technické rady a taktické pokyny od spoluhráčů, kteří daný zápas nehrají, nejsou povoleny Rozlosování: • večer z 2.6. na 3.6. v Telči u příležitosti turnaje Telč croquet all-round cup Časový harmonogram: Pozn. Manažer turnaje si vyhrazuje právo časový harmonogram změnit nejdéle však 14 dní před zahájením turnaje.čtvrtek 5. 7. 2012 8:00 presence 8:30 zahájení turnaje 8:45 AC singles Kurt č. 1 a 2 CCD Telč vs. SKK Silesia Kurt č. 3 a 4 FNCC Ostrava vs. CCCC Hořice 11:00 přestávka 11:15 GC singles Kurt č. 1 a 2 CCD Telč vs. SKK Silesia Kurt č. 3 a 4 FNCC Ostrava vs. CCCC Hořice 12:30 oběd 13:15 AC singles Kurt č. 1 a 2 CCD Telč vs. FNCC Ostrava Kurt č. 3 a 4 SKK Silesia vs. KK Praha 15:30 přestávka 15:45 GC singles Kurt č. 1 a 2 CCD Telč vs. FNCC Ostrava Kurt č. 3 a 4 SKK Silesia vs. KK Praha 17:00 přestávka 17:15 AC singles Kurt č. 1 a 2 CCD Telč vs. KK Praha Kurt č. 3 a 4 SKK Silesia vs. CCCC Hořice 19:30 konec herního dne • pátek 6. 7. 2012 8:30 presence 9:00 GC singles Kurt č. 1 a 2 CCD Telč vs. KK Praha Kurt č. 3 a 4 SKK Silesia vs. CCCC Hořice 10:15 přestávka 10:30 AC singles Kurt č. 1 a 2 CCD Telč vs. CCCC Hořice Kurt č. 3 a 4 FNCC Ostrava vs. KK Praha 12:45 oběd 13:30 GC singles Kurt č. 1 a 2 CCD Telč vs. CCCC Hořice Kurt č. 3 a 4 FNCC Ostrava vs. KK Praha 14:45 přestávka 15:00 AC singles Kurt č. 1 a 2 SKK Silesia vs. FNCC Ostrava Kurt č. 3 a 4 CCCC Hořice vs. KK Praha 17:15 přestávka 17:30 GC singles Kurt č. 1 a 2 SKK Silesia vs. FNCC Ostrava Kurt č. 3 a 4 CCCC Hořice vs. KK Praha 18:45 konec herního dne • sobota 7. 7. 2012 8:30 presence a dodatečné nasazování hráčů 9:00 GC doubles Kurt č. 1 CCD Telč vs. SKK Silesia Kurt č. 2 FNCC Ostrava vs. CCCC Hořice 10:30 přestávka 10:45 GC doubles Kurt č. 1 CCD Telč vs. FNCC Ostrava Kurt č. 2 SKK Silesia vs. KK Praha 12:15 oběd 13:00 GC doubles Kurt č. 1 CCD Telč vs. KK Praha Kurt č. 2 SKK Silesia vs. CCCC Hořice 14:30 přestávka 14:45 GC doubles Kurt č. 1 CCD Telč vs. CCCC Hořice Kurt č. 2 FNCC Ostrava vs. KK Praha 16:15 přestávka 16:30 GC doubles Kurt č. 1 SKK Silesia vs. FNCC Ostrava Kurt č. 2 CCCC Hořice vs. KK Praha 18:00 přestávka 18:15 vyhlášení vítězů 18:30 konec turnaje Ubytování účastníků: • pomůže zprostředkovat CCCC Hořice • požadavky na ubytování (počet hráčů) nahlásí účastníci do 30. 4. 2012 prostřednictvím přihlášky Vysvětlivky: hráč: registrovaný člen(ka) AČMK, který uhradil členské příspěvky AČMK za rok 2012 a v době konání turnaje je členem klubu, za který je nominován družstvo: každý klub nominuje 3 až 6 hráčů a jednoho z nich zvolí za kapitána zápas: souboj družstvo vs. družstvo hra: všechny utkání v AC a GC v rámci zápasu mezi družstvy


poznámka delegáta: Z hlediska hráče se jistě jednalo o velmi kvalitně zajištěný turnaj. Hodnotící známka zohledňuje některé vady v organizaci, průběhu a kvalitě povrchu vzhledem k faktu, že se jednalo o faktický vrchol turnajové sezóny.


poznámka vicepresidenta: Detailní tabulky a výsledky jednotlivých her si můžete stáhnout zde. Rychlost kurtu byla naměřena těsně pod 5,5 plummerů.


výsledky

V Hořicích se odehrál pěkný turnaj hodný klubovému mistrovství ČR, sjeli se ti nejlepší kroketoví hráči z celé republiky. Jen trávník byl až příliš pomalý.


CCDT vs. SKKS

Václav Doskočil vs. Michal Borák +2

Velmi těsná výhra pro CCDT, rozhodlo se až v posledních minutách hry.


Jiří Plachý vs. Ivo Marták -5

CCCC vs. FNCCO

Tereza Cisovská vs. Tomáš Rejmont -9
Marek Cisovský vs. Petr Bárta ml. -14

CCDT vs. FNCCO

Václav Doskočil vs. Marek Cisovský +14
Hana Hajnová vs. Tereza Cisovská +13

KKP vs. SKKS

Ivo Marták vs. John Lammin -5

Přestože Ivo vykolíkoval jednu Johnovu kouli, nakonec hru rozhodl nepovedený průjezd zadní koulí na čtvrté bráně.


Michal Borák vs. Otakar Stankuš -11

CCDT vs. KKP

Jiří Plachý vs. John Lammin +4

Johnova nepřesnost a taktické chyby oproti klidu a přehledu Jirky rozhodl toto utkání ve prospěch CCDT.


Václav Doskočil vs. Otakar Stankuš +6

CCCC vs. SKKS

Ivo Marták vs. Tomáš Rejmont -4

Tomáš překvapivě porazil favorizovaného soupeře a vysloužil si všeobecný obdiv.


Michal Borák vs. Petr Bárta ml. -7

CCCC vs. CCDT

Václav Doskočil vs. Petr Bárta ml. +2

Velmi pěkné a vyrovnané utkání rozhodlo o celkovém vítězství CCDT na turnaji.


Jiří Plachý vs. Tomáš Rejmont +12

FNCCO vs. KKP

Marek Cisovský vs. John Lammin -14
Tereza Cisovská vs. Jan Čihák -14

FNCCO vs. SKKS

Ivo Marták vs. Tereza Cisovská +14
Michal Borák vs. Marek Cisovský +11

CCCC vs. KKP

Petr Bárta ml. vs. Otakar Stankuš +14
Tomáš Rejmont vs. John Lammin -9

konečné pořadí soutěže
 
1. PÁR4/4
2. FREE_ITEM3/4
3. ADMIN2/4
4.- 1/4
5. FREE_ITEM0/4
 

© 2004 Asociace českomoravského kroketu email