INTERCLUB  - 5. ročník -  4.- 5. 7. 2015  (PRAHA)


kategorie ExtraClass, singl, hra podle rozšířených pravidel

funkcionáři
manažer: Michal Kotyk
ředitel: Lucie Kotyková
turn. rozhodčí: Otakar Stankuš

propozice
místo: TJ Spartak Hrdlořezy, Praha
kurty: 4 kurty, délka 5 yd
branky: rozchod 93 mm, kovové, kuželové kotvení
koule: Sunshiny
přihlášky do: 30. června 2015
startovné: klub 1500,-Kč
poznámka:
Pořadatel:
•	Asociace českomoravského kroketu, o.s. a hostitelský klub KKP Praha

Účastníci:
•	kluby zaregistrované v AČMK k 31. 12. 2014
•	kluby přihlášené prostřednictvím přihlášky podané do 30. 6. 2015;
vedení klubu pošle e-mail na adresu vicepresident@kroket.org
•	kluby, které v termínu do 4. 7. 2015 uhradí startovné ve výši          1500,-Kč

Startovné:
•	částku zasílejte na účet AČMK 2200562082/2010, do zprávy pro příjemce uveďte jméno klubu
•	nezaplacení startovného do 4. 7. 2015 bude důvodem k vyřazení přihlášky

Funkcionáři a odvolací výbor:
•	manažer: Jiří Plachý
•	ředitel: Lucie Kotyková
•	turnajový rozhodčí: Otakar Stankuš
•	delegát: Štěpán Hazdra
•	odvolací výbor: má tři členy, jeho členy jmenuje president a kapitáni družstev;
	odvolací výbor se zabývá řešením nerozumných rozhodnutí manažera a případů podjatosti turnajového rozhodčího;
	pro podání námitky je nutno složit kauci 200,-Kč, která bude v případě oprávněnosti námitky vrácena

Herní systém:
•	každý klub může vytvořit pouze 1 družstvo, do něhož před zahájením turnaje nominuje 3 až 6 hráčů, 
	kteří musí být členy příslušného klubu a jednu z nich určí za kapitána 
•	jedna skupina, v níž se utká každé družstvo s každým
•	vzájemný zápas (družstvo vs. družstvo) se bude skládat ze dvou her v asociačním kroketu, ze tří her v golf kroketu 
	jedné golf kroketové čtyřhry a jedné čtyřhry v asociačním kroketu.
•	2x asociační kroket - dvouhra: 26ti bodové hry podle rozšířených pravidel s časovým omezením na 150 minut – jeden 
	bod za každou vítěznou hru
•	3x golf kroket - dvouhra: 13ti bodové hry s časovým omezením 60 minut – jeden bod za každou vítěznou hru
•	1x golf kroket - čtyřhra: 13ti bodová hra s časovým omezením 60 minut – jeden bod za vítěznou hru
•	1x asociační kroket- čtyřhra: 26ti bodová hra podle rozšířených pravidel s časovým omezením na 150 minut
•	ke každému zápasu budou nominováni minimálně 3 a maximálně 6 hráči z družstva

Nasazování hráčů:
•	kapitán družstva písemně nahlásí manažerovi turnaje před zahájením turnaje jmenný seznam
	nominovaných hráčůpro oba vzájemné zápasy mezi družstvy,( singles AC hráč 1 a 2 , singles GC hráč 1,2 a 3;
•	 pokud je hráč nasazen do obou vzájemných zápasů mezi družstvy, musí být nasazen na stejnou pozici
•	 hráči na zápasy doubles AC a GC kapitán družstva písemně nahlásí manažerovi turnaje před zahájením zápasu;
•	bude-li hráč po nasazení zraněn a nebude moci ke hře nastoupit, může být nahrazen náhradníkem;
	zraněný hráč nebude moci hrát v žádném dalším zápase proti jinému družstvu
•	zraní-li se hráč během hry tak, že nebude moci ve hře pokračovat bude výsledek kontumován
•	bude-li vzájemný zápas mezi dvěma družstvy rozhodnut (tj. dosáhne-li jedno družstvo alespoň čtyř bodů),
	je možné na GC singl nasadit za hráče nominované do zápasu náhradníka ze zbylých členů 
	družstva; tuto změnu musí kapitán družstva nahlásit manažerovi turnaje před zahájením hry.

Kritéria pro určení celkového pořadí:
1.	počet vítězných zápasů mezi družstvy
2.	rozdíl celkového skóre mezi nerozhodnutými družstvy
    •	od součtu získaných bodů družstva se odečte součet bodů jeho soupeřů ve vzájemných zápasech;
		výsledky se setřídí podle velikosti, družstva se umístí v tabulce dle hodnoty výsledku od největšího k nejmenšímu
3.	rozdíl celkového skóre mezi všemi družstvy v tabulce
    •	od součtu získaných bodů družstva se odečte součet bodů jeho soupeřů ve vzájemných zápasech;
		výsledky se setřídí podle velikosti, družstva se umístí v tabulce dle hodnoty výsledku od největšího k nejmenšímu
4.	AC tie-break, kterým bude součet bodů z rozstřelu 2 členů družstva (určí kapitán družstva)
    •	jako tie-break je určen pokus o dosažení co nejvyššího počtu bodů strikerovou koulí v průběhu jednoho tahu
		začínajícího ze standardního postavení koulí pro break ze tří koulí (strikerova koule a druhá koule 
		v jednoyardovém okolí první branky a třetí koule v jednoyardovém okolí druhé branky)
Ostatní:
•	ceny: putovní trofej AČMK pro vítězný klub 
•	oblečení hráčů: v převažující bílé barvě
•	koučování je povoleno pouze před tahem, nikoliv během tahu, během tahu žádné technické rady a
	taktické pokyny od spoluhráčů, kteří daný zápas nehrají, nejsou povoleny

Rozlosování: 
•	ráno 4.7. před zahájením turnaj

Pořadí zápasů a předpokládaný časový plán

sobota 4. 7. 2015
	8:30	presence
	9:00	zahájení turnaje
	9:15- 11:45 AC singles   Kurt č. 1 	     A1 vs. B2
                            Kurt č. 2	     B1 vs. C2
                            Kurt č. 3 	     C1 vs. A2
	11:45-12:30	přestávka
			
	9:15-11:45 AC singles	Kurt č. 1 	A1 vs. C2
					        Kurt č. 2	    B1 vs. A2
					         Kurt č. 3    C1 vs. B2

	15:30-16:30 GC doubles	Kurt č. 1-3	A  vs. B
	16:30-17:30			    Kurt č. 1-3	B  vs. C
	17:30-18:30			    Kurt č. 1-3	C  vs. A

	( v případě časové rezervy předehrávka druhého dne)

neděle 5. 7. 2015         
	 8:30	presence
	 8:30-9:30  GC singles	Kurt č. 1 	     A1 vs. B1
					        Kurt č. 2	     B2 vs. C2
					        Kurt č. 3 	     C3 vs. A3

	 9:30-10:30 			Kurt č. 1 	        A2 vs. B2
					    Kurt č. 2	        B3 vs. C3 
					    Kurt č. 3 	         C1 vs. A1

	 9:30-10:30 			Kurt č. 1 	         A3 vs. B3
					    Kurt č. 2	         B1 vs. C1
					    Kurt č. 3 	         C2 vs. A2
  
	12:00-14:30  GC doubles	Kurt č. 1 	              A  vs. B
	14:30-17:30  			Kurt č. 2	              B  vs. C
	17:00-19:30			    Kurt č. 3 	              C  vs. A


výsledky

CCCC vs. KKP

Jan Král vs. Michal Kotyk -17(t)

CCDT vs. KKP

Jiří Plachý vs. John Lammin +12(t)

CCCC vs. CCDT

Anna Králová vs. Václav Doskočil -2(t)
Stanislav Vorel vs. Hana Hajnová -15(t)

CCCC vs. KKP

Anna Králová vs. John Lammin -6(t)
Miroslav Havlík vs. Otakar Stankuš +17

konečné pořadí soutěže
 
1.Václav DOSKOČIL1/1
2.Hana HAJNOVÁ1/1
3.Miroslav HAVLÍK1/1
4.Jiří PLACHÝ1/1
5.Michal KOTYK1/1
6.John LAMMIN1/2
7.Otakar STANKUŠ0/1
8.Jan KRÁL0/1
9.Anna KRÁLOVÁ0/2
10.Stanislav VOREL0/1
 

© 2004 Asociace českomoravského kroketu email