INTERCLUB  - 7. ročník -  3.- 5. 7. 2021  (TELČ)


kategorie ExtraClass, singl, hra podle rozšířených pravidel, 13bodová hra

funkcionáři
manažer: Michal Kotyk
ředitel: Václav Doskočil
turn. rozhodčí: Otakar Stankuš

propozice
místo: Telč
kurty: 2 kurty, délka 7 yd
branky: rozchod 93 mm, kovové, kuželové kotvení
koule: Sunshiny
poznámka:
Pořadatel:
•	Asociace českomoravského kroketu, o.s. a hostitelský klub CCD Telč

Účastníci:
•	kluby zaregistrované v AČMK k 31. 12. 2020
•	kluby přihlášené prostřednictvím přihlášky podané do 13. 6. 2021
•	vedení klubu pošle e-mail na adresu kotyk.michal@gmail.com
•	kluby, které v termínu do 30. 6. 2021 uhradí startovné ve výši 1500 Kč za každé družsto

Startovné:
•	částku zasílejte na účet AČMK 2200562082/2010, do zprávy pro příjemce uveďte jméno klubu
•	nezaplacení startovného v daném termínu bude důvodem k vyřazení přihlášky

Funkcionáři a odvolací výbor:
•	manažer: Michal Kotyk
•	ředitel: Václav Doskočil
•	turnajový rozhodčí: Otakar Stankuš
•	delegát: 
•	odvolací výbor: má 5 členů, jeho členy jmenuje president a kapitáni družstev;
	odvolací výbor se zabývá řešením nerozumných rozhodnutí manažera a případů podjatosti turnajového rozhodčího;
	pro podání námitky je nutno složit kauci 200 Kč, která bude v případě oprávněnosti námitky vrácena

Herní systém:
•	každý klub může vytvořit 2 družstva, do něhož před zahájením turnaje nominuje 3 až 12 hráčů,
	kteří musí být členy příslušného klubu a jednoho z nich určí za kapitána
•	jedna skupina, v níž se utká každé družstvo s každým
•	vzájemný zápas (družstvo vs. družstvo) se bude skládat ze dvou her v asociačním kroketu, ze tří her v golf kroketu
	jedné golf kroketové čtyřhry a jedné čtyřhry v asociačním kroketu.
•	2x asociační kroket – dvouhra: 26ti bodové hry podle rozšířených pravidel s časovým omezením na 150 minut 
    – jeden bod za každou vítěznou hru
•	3x golf kroket – dvouhra: 13ti bodové hry s časovým omezením 60 minut – jeden bod za každou vítěznou hru
•	1x golf kroket – čtyřhra: 13ti bodová hra s časovým omezením 60 minut – jeden bod za vítěznou hru
•	1x asociační kroket – čtyřhra: 26ti bodová hra podle rozšířených pravidel s časovým omezením na 150 minut 
    – jeden bod za každou vítěznou hru
•	ke každému zápasu budou nominováni minimálně 3 a maximálně 10 hráčů z družstva

Nasazování hráčů:
•	kapitán družstva písemně nahlásí manažerovi turnaje před zahájením turnaje jmenný seznam
	nominovaných hráčů pro všechny zápasy mezi družstvy, (singles AC hráč 1 a 2, singles GC hráč 1, 2 a 3;
•	hráče na jednotlivé zápasy kapitán družstva písemně nahlásí manažerovi turnaje před zahájením zápasu;
•	bude-li hráč po nasazení zraněn a nebude moci ke hře nastoupit, může být nahrazen náhradníkem;
	zraněný hráč nebude moci hrát v žádném dalším zápase proti jinému družstvu
•	zraní-li se hráč během hry tak, že nebude moci ve hře pokračovat bude výsledek kontumován

Kritéria pro určení celkového pořadí:
1.	počet vítězných zápasů mezi družstvy
2.	rozdíl celkového skóre mezi nerozhodnutými družstvy
    •	od součtu získaných bodů družstva se odečte součet bodů jeho soupeřů ve vzájemných zápasech;
		výsledky se setřídí podle velikosti, družstva se umístí v tabulce dle hodnoty výsledku od největšího k nejmenšímu
3.	rozdíl celkového skóre mezi všemi družstvy v tabulce
    •	od součtu získaných bodů družstva se odečte součet bodů jeho soupeřů ve vzájemných zápasech;
		výsledky se setřídí podle velikosti, družstva se umístí v tabulce dle hodnoty výsledku od největšího k nejmenšímu
4.	AC tie-break, kterým bude součet bodů z rozstřelu 2 členů družstva (určí kapitán družstva)
    •	jako tie-break je určen pokus o dosažení co nejvyššího počtu bodů strikerovou koulí v průběhu jednoho tahu
		začínajícího ze standardního postavení koulí pro break ze tří koulí (strikerova koule a druhá koule 
		v jednoyardovém okolí první branky a třetí koule v jednoyardovém okolí druhé branky)

Ostatní:
•	ceny: putovní trofej AČMK pro vítězný klub 
•	oblečení hráčů: v převažující bílé barvě
•	koučování je povoleno pouze před tahem, nikoliv během tahu, během tahu žádné technické rady 
	a taktické pokyny od spoluhráčů, kteří daný zápas nehrají, nejsou povoleny

Rozlosování:

Uvedené časy se mohou změnit v závislosti na průběhu turnaje.
V případě brzkého dohrání všech naplánovaných her pro daný den se, po vzájemné dohodě kapitánů s manažerem,
mohou odehrát hry, naplánované na následující den v daném pořadí.


poznámka vicepresidenta:

Umístění:

1. Telč A

2. Hořice B

3. KK Métis

4. Telč B

5. Hořice A

© 2004 Asociace českomoravského kroketu email